RESIA Travel Group

Resia förvärvar Resesäljarna och får flest resebyråer i Sverige – ökar antalet resebyråer med 10 till 58

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:46 CET


Resia har förvärvat Resesäljarna i Piteå AB och blir därmed Sveriges största reseföretag. I och med förvärvet har Resia 58 resebyråer och en uppskattad omsättning på 2 500 Mkr.
– Resesäljarna och Resia är i många avseenden lika, med fokus på små och medelstora orter samt med en stark lokal förankring. Förvärvet passar båda parter utmärkt, säger Resias vd Eva Moen.

Resia har expanderat kraftigt genom nyetableringar och förvärv de senaste åren. Nu tar man ytterligare ett steg och förvärvar Resesäljarna, som är den ledande resebyråkedjan i norra Sverige.

Precis som Resia har Resesäljarna både privat- och affärsresor. Man har dessutom en väl fungerande försäljning av grupp- och konferensresor samt egenproducerade resor och arrangemang.

– Resia är en seriös och långsiktig ägare, som kommer att utveckla företaget ytterligare tillsammans med vår personal. Här finns en företagskultur och ett engagemang som starkt påminner om Resesäljarnas, säger Erik Brännström, vd och en av grundarna av Resesäljarna i Piteå AB.

Resesäljarna omsatte cirka 350 Mkr under 2005. I och med förvärvet blir Resia Sveriges största resebyrå vad det gäller antal resebyråer i Sverige.
– Vi har en uttalad strategi att Resia ska växa. Förvärvet av Resesäljarna är ett väsentligt steg för att vi ska kunna följa den strategin. Varumärket Resesäljarna ska fortsatt exponeras och Christer Ohlsson, en av ägarna, kommer att ha en operativ roll som regionchef, en roll där han får arbeta med båda våra varumärken. Erik Brännström kommer att trappa ner och bistå i strategiska frågor. Tillsammans blir Resia och Resesäljarna en mycket kraftfull nationell aktör med fortsatt stark lokal förankring, säger Eva Moen.

Förvärvet innebär också att Resia får fler etableringar i norra i Sverige, på orter där företaget tidigare inte varit representerat.

I förvärvet ingår nio resebyråer (Luleå, Boden, Gävle, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall/Birsta) samt en franchisebyrå (Älvsbyn).


För ytterligare information kontakta:
Eva Moen Adolfsson, vd Resia, tfn 031- 636001
Christer Ohlsson, Resesäljarna, tfn 0911-559030


RESIA etablerades 1974 och är idag Nordens största privatägda resebyråkedja. Resia har 58 resebyråer. I moderbolaget RESIA Travel Group AB ingår dotterbolagen RESIA AB (100 %) och Bengt-Martins AB (100 %). RESIA AB står för 95 % av koncernens totala omsättning. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 2005 omsatte Resia drygt 2 000 Mkr (60 procent privatresor och 40 procent affärsresor). Resia har cirka 350 medarbetare. Resia har drygt 25 procent av totalmarknaden av resebyråförsålda charter- och paketresor.