Resia AB

Resia satsar på Mötesindustriveckan

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2013 11:10 CEST

Parterna inleder ett operativt och strategiskt samarbete där resebyråkedjan tar hand om allt praktiskt arbete inför kommande års arrangemang. Resia är även med i arbetet att utveckla innehållet samt bredda veckan till nya målgrupper.

– Vi blev väldigt glada när Resia kontaktade oss direkt efter Mötesindustriveckans genomförande i januari med ett förslag om samarbete. Genom sin nationella spridning och etablering i 55 städer kan de bidra till att fler aktörer ser nyttan och möjligheterna med Mötesindustriveckan som mötesplats, säger Roger Kellerman som är initiativtagare och en av dem som driver veckan.

Ulla Conti och Björn Wigge är ansvariga för Resias arbete med mötesindustrin:

– Vi har inlett en stor nationell satsning på att bygga upp en PCO-verksamhet som stöd till den utveckling som sker över hela landet, säger Ulla Conti. Det är viktigt både för Sverige som mötesdestination och för oss som företag att fler ser hur de kan använda sig av mötesindustrin som ett strategiskt verktyg.

– Att satsa på den växande mötesindustrin är ett strategiskt beslut av Resia och vi går helhjärtat in i arbetet för att bidra med det vi kan för att vidareutveckla Mötesindustriveckan, säger Björn Wigge.

Arbetet pågår för fullt inför Mötesindustriveckan 2014 som genomförs den 20-24 januari på Stockholmsmässan. Det är redan bestämt att Politiskt Forum genomförs onsdagen den 22 januari. Dagen innan blir det premiär för ett nationellt vetenskapligt forum.

– Under den dagen pratar vi om möten med fokus på hur akademier, forskare och innovatörer kan använda möten för att nå sina mål samtidigt som det gör Sverige till ett ännu mer attraktivt och framgångsrikt land att forska, investera och leva i, säger projektledare Björn Masuhr.

Mer information
Ulla Conti, projektledare PCO Sverige, Resia, mobil 073-342 33 37.
Björn Wigge, produktchef för Möten, Event och Konferens, Resia, mobil 070-379 40 30.
Roger Kellerman, Meetings International, initiativtagare, mobil 0730-40 42 96.
Björn Masuhr, Mötesindustriveckan, projektledare, mobil 0708-566 636.

Till redaktionen:
Mötesindustriveckan är en mötesplats för mötesindustrins aktörer för att öka sin egen och andras kunskap om möten, bygga nätverk och skapa en gemensam vision om hur vi med hjälp av möten åstadkommer ökad tillväxt i Sverige. Mötesindustrin är en ung industri. Många uppfattar inte sig själva som en del av den och få förstår vilken nytta mötesindustrin kan göra för den egna verksamheten, och hur man tack vare möten samtidigt kan bidra till att generera nytta för sig själv och samhället. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för tillväxt i hela landet. Läs mer på www.motesindustriveckan.se

Resia AB etablerades 1974 och har idag 55 resebyråer i Sverige med verksamhet inom semesterresor, affärsresor och möten, event och konferens. Resia är en av Nordens största resebyråkedjor. Resia Travel Group omsätter cirka fyra miljarder kronor och har drygt 500 medarbetare med huvudkontor i Göteborg. www.resia.se/grupp-och-konferens/kongress PCO – Professionell kongressorganisatör (Professional Congress Organizer).