ABB AB

RESIBLOC99Plus - Torrisolerad transformator med förbättrad energieffektivitet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 17:22 CEST

32-procentig ökning av verkningsgraden bidrar till lägre driftkostnad och förbättrad miljö

Gjuthartstransformatorn av typ RESIBLOC har i över 30 år varit en ledande modell inom krävande industriapplikationer med hög toppbelastning och intermittenta drifter. Den ger en närmast obegränsad tillgänglighet även vid ogynnsamma omgivningsförhållanden. Nu har ABB vidareutvecklat tekniken och erbjuder en förbättrad energieffektivitet, högre än vad som föreskrivs enligt tyska standarder. Verkningsgraden har ökat med upp till 32 procent, vilket gör att klimatmålen för 2020 överträffas redan idag. Dessutom ger det stora möjligheter att spara in på driftskostnader och är ett aktivt bidrag till att förbättra miljön.

Jämfört med den befintliga typen RESIBLOCCompact har man vid nyutvecklingen av RESIBLOC99Plus även minskat förlusterna under belastning, utöver de tidigare åtgärderna för att minska tomgångsförlusterna. Beroende på effekt har den transformator ABB presenterar på Elfack 2009 en verkningsgrad på upp till 99,23 procent - ett extremt högt värde för distributionstransformatorer. En ökning av energieffektiviteten med bara 0,38 procentenheter kan verka obetydlig, men innebär en minskning med minst 24 till 32 procent av förlusterna vid full belastning. Redan vid en belastning på endast 20 procent blir verkningsgraden betydligt högre än med en standardtransformator. Genom att förlusterna vid belastning minskar sjunker driftskostnaderna för transformatorn avsevärt. I många industriapplikationer där RESIBLOC-transformatorn används kan det ofta förekomma att ett företag har 20, 30 eller till och med hundratals transformatorer. Om då den nya transformatorn av typen RESIBLOC99Plus används kan man spara in enormt på driftskostnaderna.

Gjuthartstransformatorn av typen RESIBLOC99Plus är konstruerad som distributionstransformator med effekt mellan 1 000 och 2 500kVA vid driftsspänning 12 och 24kV.

Välkommen till monter B04:22 på Elfack.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB AB
PS/PP Svensk Försäljning
Bo Silversten
Market Manager, Transformers
Tfn: 021-329316
bo.silversten@se.abb.com

ABB Sverige
Presschef Christine Gunnarsson
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com