Vidilab AB

Resistens hos hästparasiter ett ökande problem

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 11:41 CEST

Resistens hos hästparasiter ett ökande problem

 

- Vi har troligen bara sett toppen av isberget, resistens mot avmaskningsmedel är en tickande bomb, säger Bitte Ljungström, laboratoriechef på Vidilab. Idag räcker det inte med träckprover för att testa om avmaskning behövs. För en långsiktigt hållbar parasitkontroll bör man även ta uppföljande prover.

 

I Sverige är lilla blodmasken den vanligaste inälvsparasiten på häst och den man ofta fokuserar på vid avmaskning. Mycket tyder nu på att den utvecklat resistens mot två av de tre tillgängliga substanserna för avmaskning.

 

- I USA ser vi en utbredd resistens mot pyrantel. Vi vet sedan tidigare att det finns resistens mot bensimidazoler. I USA finns alltså endast en effektiv substansgrupp kvar: makrocykliska laktoner med substanserna ivermektin och moxidectin, säger Bitte Ljungström. I Sverige används inte längre bensimidazoler mot blodmask. Med allt fler fall av utebliven effekt av pyrantel återstår nu även här endast en substansgrupp som säkert fungerar.

Johan Höglund, professor i parasitologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet understryker allvaret i situationen:

- Liknande observationer har gjorts i en nyligen genomförd norsk studie, och tidigare på flera andra håll i Europa där resistens mot bensimidazoler och pyrantel är utbredd. I England och Italien har man i enstaka fall även noterat utebliven effekt efter avmaskning med ivermektin.

Medel för avmaskning receptbelades i Sverige redan 2007 för att minska onödig användning. Man kan jämföra med antibiotikaresistens där vi har ett bättre läge i Sverige än i andra länder tack vare vår restriktiva användning. Detsamma gäller läget för avmaskningsmedel, men situationen kan snabbt förändras. Rekommendationen idag är att växla mellan preparat från olika substansgrupper. Med bara en säker substans är detta omöjligt.

Bitte Ljungström, som arbetat med parasitologi på häst sedan 1990 och deltagit i flera forskningsprojekt, berättar att hon i sitt arbete på laboratoriet på Vidilab nyligen kunnat konstatera flera fall av utebliven behandlingseffekt:

- Idag skickar visserligen många hästägare träck för parasitkontroll innan de avmaskar, men det räcker inte. För att vara riktigt säker bör man även göra en efterkontroll, framför allt när man avmaskat med pyrantel. Det är väldigt stor skillnad om ett preparat har 98-procentig effekt eller exempelvis endast 90-procentig vilket ger ett avsevärt ökat smittryck. Fortfarande är det alltför många som rutinmässigt avmaskar sina hästar utan att först kontrollera om det behövs.

För att uppmärksamma behovet av uppföljning efter avmaskning ingår en efterkontroll i var 25e kollamaskenanalys som Vidilab säljer på Falsterbo Horse Show som inleds i helgen.

För ytterligare information, kontakta Bitte Ljungström, VD och laboratoriechef, tel. 0706-05 14 90 eller Mikael Ljungström, marknadschef, tel. 0706-05 14 91.

Vidilab finns i Monter 113 på Grand Prix-gatan. Pressbilder på www.vidilab.se

Vidilab är ett ackrediterat laboratorium med inriktning på veterinärmedicinsk parasitologi. Laboratoriet utför parasitologiska träckprovsundersökningar på alla djurslag samt trikinundersökningar på framför allt vildsvinskött. Kunderna är både privatpersoner och veterinärkliniker och prover tas emot från hela Sverige och övriga länder i Norden.