Justitiedepartementet

Resningsförfarandet i brottmål

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 10:40 CET

Förundersökningsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde (SOU 2009:98) till justitieminister Beatrice Ask.

I delbetänkandet behandlas två frågor kring resning i brottmål. Den ena gäller under vilka förutsättningar en tidigare förundersökning ska tas upp på nytt med anledning av att en fråga om resning har kommit upp. Den andra frågan gäller om parterna i det tidigare brottmålet ska ha rätt till rättsligt biträde i resningsärendet.

När en fråga om resning aktualiseras kan det finnas behov av utredningsåtgärder, till exempel att hålla nya förhör med målsäganden eller att genomföra tekniska undersökningar. För att en åklagare ska få vidta sådana åtgärder måste den tidigare förundersökningen först tas upp på nytt. I dag saknas bestämmelser om vad som krävs för att återuppta en förundersökning i resningssyfte. Det är därför svårt för den enskilde resningssökanden att veta när han eller hon kan få del av det allmännas utredningsresurser. Utredningen föreslår att förutsättningarna för att i ett resningsärende ta upp en förundersökning på nytt ska regleras i lag. Utredningen anser vidare att kraven nu är för höga enligt praxis för att ta upp en förundersökning på nytt i samband med resning. I den föreslagna bestämmelsen sätts därför kraven lägre än enligt nuvarande praxis. Härigenom skapas ett större utrymme för att återuppta en förundersökning i resningssyfte.

Den dömde och övriga parter i det tidigare brottmålet har i dag inte någon författningsreglerad rätt till biträde i samband med ett resningsförfarande i brottmål. Utredningen föreslår nu att det införs en rätt för den tidigare tilltalade att få en offentlig försvarare utsedd när en fråga om resning aktualiseras. Förslaget innebär att en offentlig försvarare ska kunna förordnas om förundersökningen har tagits upp på nytt eller domstolen bedömer att det finns skäl för ett sådant återupptagande och det finns behov av rättslig hjälp. Likaså ska ett brottsoffer kunna få ett målsägandebiträde utsett åt sig i ett resningsärende.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

F.d. hovrättslagmannen Staffan Levén
Särskild utredare
070-562 69 04

Kammaråklagaren Niklas Högdén
Sekreterare
031-701 53 65

Hovrättsassessorn Marie Wettersten
Sekreterare
031-701 53 60