Mittuniversitetet

Resor och representation vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 12:01 CEST

Sveriges Radio har genomfört en omfattande granskning av tjänsteresor och representation vid Mittuniversitet och landets övriga lärosäten. Resekostnaderna har ökat vid Mittuniversitetet, däremot är representationskostnaderna landets lägsta i granskningen.

Granskningen avser både representationskostnader och resekostnader. De sammanlagda representationskostnaderna vid Mittuniversitetet per anställd uppgår till – 1 700 kronor i SR:s granskning – landets lägsta.

Mittuniversitetet har cirka 1 000 anställda och ett stort antal tjänsteresor genomförs varje år. Resekostnaderna per anställd påverkas av att det finns verksamhet på tre campusorter för Mittuniversitetets del.

- Resor är en naturlig del i universitetets verksamhet och i takt med att olika forskningsmiljöer byggs ut och att vårt engagemang i forskningssammanhang ökar – så ökar också behoven av resor både internationellt och nationellt, säger Anders Söderholm, rektor.

Mittuniversitetets resepolicy säger att resor ska bokas i god tid för att de på så sätt ska kunna genomföras så kostnadsmedvetet som möjligt. Trots det sticker enskilda resor ut. En resa till Australien för cirka 100 000 kronor i maj 2011 uppmärksammas i SR:s granskning.

- Så höga kostnader för en enskild resa går inte att försvara. Det är ett avsteg från våra riktlinjer och åtgärder har vidtagits så att den aktuella personen inte längre själv får beställa resor eller ansvara för projektmedel, säger Anders Söderholm, rektor.

 

Frågor kan ställas till:
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40