Västtrafik

Resorna med Västtrafik ökade med 6,5 miljoner 2010

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 12:32 CET

Den stagnerade resandeökningen från 2009 har brutits. Under 2010 gjorde Västtrafiks resenärer 6,5 miljoner fler resor. Alla Västtrafiks områden går framåt.

- Vi är mycket glada för att våra satsningar under 2010 har lett till ett ökat resande. Självklart har vi även fått draghjälp av den förbättrade konjunkturen. Resandeökningen på 6,5 miljoner resor ligger i linje med vårt övergripande mål att fördubbla resandet till år 2025, säger Lars Backström, vd på Västtrafik. Men för att vi ska lyckas långsiktigt måste vi leverera den pålitlighet i trafiken som våra resenärer förväntar sig.


Alla affärsområden ökar
- Vi har ett rekordresande med cirka 20 000 fler resor varje dag. Det motsvarar 400 fulla bussar. Men för att resandet ska fortsätta öka måste trafiken byggas ut och kvaliteten i trafiken bli mycket bättre, säger Leif Blomqvist, Västtrafiks styrelseordförande.

En av de största procentuella ökningarna är i Skövde stadstrafik med en ökning på tio procent under förra året.
- Det är en flerårig satsning på utökad trafik och utveckling av verksamheten i nära samarbete med kommunen och trafikföretaget Nobina som burit frukt, säger Camilla Holtet, affärsområdeschef i Skaraborg och Sjuhärad.
I Sjuhärad ökar resandet över genomsnittet, med 4,6 procent.  Där har hela år 2010 har inneburit en successiv ökning. Bland annat har stadstrafiken i Borås ökat med hela 6,2 procent till över 6,7 miljoner resor.


Störst ökning i Göteborg

Störst resandeökning i absoluta tal står Göteborgs stadstrafik för. Här har resandet ökat med 4 863 000 resor under förra året. Spårvagnsresorna ökade mest, med 4,2 procent eller med 4,2 miljoner fler resor till över 106,3 miljoner resor under 2010.
- Resandeökningen på spårvagnarna är väldigt glädjande. Även busstrafiken ökar i Göteborg. Här är bussresorna nu nästan uppe i hälften av antalet resor med spårvagnarna, säger Hugo Lepik, affärsområdeschef för Göteborgs stadstrafik.


Pendeltågen ökade

Göteborgs regiontrafik ökade under förra året med 2,8 procent till 23 238 000 resor. Expressbussarna ökade med 2,5 procent.
- Vi ser en fortsatt ökning av de långväga resorna. Särskilt glädjande är att resandet med pendeltågen ökar med så mycket som nästan åtta procent, trots problemen med tågen i slutet av året. Jag hoppas att de åtgärder vi vidtar i februari för att få bättre punktlighet och stabilitet i pendeltågstrafiken kommer att göra att ökningstrenden håller i sig, säger Attila Ungvari, ansvarig för Västtrafiks regiontrafik.
Den övriga regionala resandet, vilket till övervägande delen är regionala tåg, ökar med 3,2 procent under året.


Trenden bruten

I affärsområde Fyrbodal har förra årets negativa resandetrend brutits genom en genomsnittlig resandeökning på 1,2 procent. Klarast lysande stjärnan är stadstrafiken i Trollhättan-Vänersborg med en ökning på 9 procent.
- En stigande konjunktur gör att resandet ökar. Dessutom har vi gjort stora insatser för att marknadsföra vår trafik i området och detta har gett resultat, säger Michael Stjernberg, affärsområdeschef i Fyrbodal


Fakta:

• Totalt antal resor med Västtrafik 2010: 226 763 000
• Resandeökningen 2010 var 3 procent
• I affärsområde Region ökade resandet med 3,4 procent till 5 886 000 resor
• I affärsområde Göteborgs stadstrafik ökade resandet med 3,2 procent till 159 008 000 resor
• I affärsområde Göteborgs regiontrafik ökade resandet med 2,8 procent till 32 238 000 resor
• I affärsområde Fyrbodal ökade resandet med 1,2 procent till 11 197 000 resor
• I affärsområde Sjuhärad ökade resandet med 4,6 procent till 11 455 000 resor
• I affärsområde Skaraborg ökade resandet med 1,6 procent till 6 978 000 resor

För mer information:
Hugo Lepik, affärsområdeschef Göteborgs stadstrafik, 0705-62 92 43
Attila Ungvari, affärsområdeschef regiontrafiken, 0705-31 31 36
Michael Stjernberg, affärsområdeschef Fyrbodal, 0708-27 38 95
Camilla Holtet, affärsområdeschef Skaraborg och Sjuhärad, 0705-21 82 13
Leif Blomqvist, styrelseordförande Västtrafik, 070-731 84 50
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil.