Naturvetarna

Respektera folkviljan när det gäller djurskyddet!

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2012 06:00 CEST

Tillsyn kan utföras bättre i renodlade statliga inspektionsmyndigheter enligt regeringen. Därför är det dags att regeringen tar ett samlat grepp kring alla tillsynsområden i Sverige. För att citera regeringen själva så handlar det om att ”upprätthålla respekten för folkviljan”. 

De senaste dagarnas debatt om brister i djurhållningen på djurparker visar tydligt att folkviljan är att djur inte ska behöva fara illa i onödan. I onsdags lämnade regeringen över en proposition till riksdagen om inrättandet av en ny statlig tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg. Propositionen är ett stort fall framåt för tillsynsfrågan i Sverige. Inrättandet av en renodlad statlig tillsynsmyndighet  inom detta område med de argument som regeringen använder är nämligen tillämpligt såväl på djurskyddskontroller som på all tillsyn i samhället.

I propositionen skriver regeringen att argumenten för en renodlad statlig tillsynsmyndighet är att: ”tillsynen är ett styrmedel som ytterst ska upprätthålla respekten för folkviljan”, ”tillsyn kräver integritet, tydlighet och likabehandling gentemot tillsynsobjekten”, ”tillsynsarbetet ska stå fritt från normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning.” Regeringen framhåller också att man kan styra anslag direkt till tillsyn, då myndigheten inte har andra konkurrerande uppdrag. 

Alla dessa argument är lika gångbara för samtliga tillsynsområden i samhället, säger Kristofer Jervinge utredare på Naturvetarna.

Samma dag som propositionen kom nådde Länsstyrelsens projekt för att öka antalet kontroller av djurtransporter i Sverige sin kulmen, med den hittills största kontrollen av transporter till och från Sverige till dags dato. Bakgrunden till det fyra veckor långa projektet är EU-kritik kring att Sverige under 2010 genomförde 12 stycken oanmälda kontroller av djurtransporter, medan t.ex. Danmark genomförde 1549.

- Projektet är hedervärt men likväl en punktinsats. Hur arbetet är organiserat och hur resurserna styrs har naturligtvis stor betydelse för hur väl man kan utföra sitt arbete och hur många kontroller man kan genomföra, enligt Kristofer Jervinge.

Tillsyn kan alltså utföras bättre i renodlade statliga inspektionsmyndigheter enligt regeringen. Mot bakgrund av detta anser Naturvetarna att det är dags att regeringen tar ett samlat grepp kring alla tillsynsområden i Sverige med utgångspunkt i argumenten i propositionen. Ytterst handlar det om att upprätthålla respekten för folkviljan!

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.