Mimer Information Technology AB

Respons (118 118) väljer Upright som leverantör för nytt avancerat webbkonferenssystem

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 10:00 CEST

Respons har valt Uprights webbkonferens lösning som plattform för sin webbkonferenstjänst. Tjänsten baseras på ett av marknadens mest kompletta system för webbpublicering och webbkonferenser. Genom att välja Upright webbkonferenssystem kan Respons erbjuda sina konferensdeltagare en interaktiv webbtjänst som är mycket enkel att hantera, t ex behöver Respons kunder inte ladda ned någon programvara!

Upright – ett av Sveriges ledande företag inom innovativa IT-lösningar – meddelar idag att Respons - 118 118, valt Upright som helhetsleverantör av ett avancerat webbkonferenssystem. Respons kan med sin nya webbtjänst effektivisera interaktiviteten i ett möte och möjliggöra elektroniskt samarbete för sina konferenskunder.

Lösningen som ingår i ett av Uprights affärsområdet USI, Upright Solutions for Internet, är en integrerade webbkonferensapplikation, genom systemet får Respons tillgång ett av marknadens mest avancerade verktyg för elektroniskt samarbete.

Christina Andersson, produktchef för Respons telemötestjänsten Smart Meeting säger:
"Vi valde Upright som leverantör av vårt webbkonferenssystem då lösningen är enkel att hantera, och framför allt var färdig för leverans. Detta medför att vi kommer öka interaktiviteten och servicegraden redan under juni för våra användare som sitter geografiskt spridda över hela landet och som ser möjligheter med delning av dokument i sin verksamhet, t ex vid försäljning."

"Genom att koppla ihop sina webbläsare kan deltagarna i ett Smart Meeting med tilläggstjänsten webbstyrning enkelt visa presentationer och dokument; exempelvis offerter, budgetar avslutar Christina Andersson med."

Michael Johansson på Upright säger: "Vi är stolta att Respons som har ett mycket känt varumärke med "118 118" valde Uprights webbkonferenslösning. Med Respons telemötestjänst Smart Meeting levereras Upright webbkonferenssystem, vilket är en mycket kostnadseffektiv lösning för elektroniskt samarbete via webben och perfekt för geografiskt spridda företag och kunder till Respons."

För vidare information om Upright USI och andra kreativa lösningar vänligen besök oss på www.upright.se eller kontakta Michael Johansson via e-mail: michael.johansson@upright.se eller telefon +46 (0) 730 299 204.

Fakta om Respons
Respons huvudsakliga verksamhet är att sätta människor och företag i kontakt med varandra. Varje år besvarar Respons över 60 miljoner förfrågningar om namn, adresser och telefonnummer. Detta sker genom våra röstutlämnade upplysningstjänster 118 118, 118 119 Utlandsupplysningen och 118 888 Autosvar. I produktportföljen ingår också 118 118 SMS, 118 118 Online, Texttelefon, Personlig Väckning och telemötestjänsten Smart Meeting. Verksamheten bedrivs dygnet runt på 12 orter med hjälp av ca 900 telefonister. Mer information finns på www.respons.net

Fakta om Upright
RTC "Real Time Collaboration" ingår i Uprights Affärsområde USI - Upright Solutions for Internet. Affärsområdet erbjuder lösningar för elektroniskt samarbete och exponering. Real Time Collaboration – RTC är en plattform framtagen av Upright för att enklare och billigare göra befintliga webbsajter/applikationer elektronsikt samarbetbara s k. on-line collaboration. Plattformen baseras på enkelhet, ingen speciell klientprogram eller maskinvara är nödvändig! En webbserver, en uppkoppling till Internet och en webbläsare – "voila" ni samarbetar direkt. Lösningen är helt framtagen vid Uprights Innovative center.

Webbkonferenssystemet som är ytterligare ett system från USI, medger samarbete och delning av dokument, applikationer, ordförandeskap, multimediala genomgångar, annotering samt chat som exempel.