Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, augusti 2010: Styrkebesked av restaurangbranschen under sommaren

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 09:42 CEST

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301379.aspx

Restaurangernas försäljning steg med 6,8 procent under augusti jämfört med samma tid förra året. Den starka försäljningsökningen i augusti följer på en ännu starkare försäljningsökning i juli. Försäljningen inom lunch- och kvällsrestauranger ökade mest med hela 8,9 procent i augusti.

Alla typer av restauranger gick i stort sett bra, särskilt starkt går lunch- kvällsrestauranger (+8,9 procent), kaféer (+8,1 procent) hotell (+7,2 procent), nöjesrestauranger (+ 5,5 procent), snabbmat (+ 5,4 procent) och trafiknära restauranger (+4,7 procent). En kategori som inte hade så stark försäljningsutveckling i juli var personalrestauranger som minskade sin försäljning med 5,9 procent. Tittar man på försäljningsutvecklingen hittills i år så är det fortsatt kaféer/konditorier som är den stora vinnaren. Försäljningsvolymen för restaurangbranschen ökade med hela 3,8 procent i augusti, jämfört med samma månad förra året.

Graf: Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Augusti 2009 till augusti 2010

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, segment för segment. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån.

DLF och SHR kommenterar

Vi ser nu en tydlig vändning på restaurangmarknaden. För andra månaden i rad var omsättningstillväxten riktigt stark, även rensat för prisutveckling. Den kalenderkorrigerade volymtillväxten var 3,6 procent i augusti, vilket betyder att volymtillväxten de senaste två månaderna legat på nästan 4,5 procent jämfört med motsvarande period 2009. En förklaring till den snabba tillväxten är att turismen i Sverige utvecklats starkt i sommar, vilket visar sig genom en stark utveckling av gästnätter i den kommersiella boendestatistiken. Restaurangföretagen blir dessutom allt positivare i sina bedömningar av efterfrågeutvecklingen framöver. Det visar konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för restaurangföretag. Får restaurangföretagen rätt i sina bedömningar går branschen mot en mycket stark höst. En liten brasklapp över den starka tillväxten bör dock lyftas fram. Det går inte att utesluta att en del av tillväxten i omsättningen kan tillskrivas införandet av certifierade kassaregister i kontantbranscherna. Det kan ha lett till att en del tidigare oredovisad omsättning nu blivit redovisad omsättning.

Ser vi till hela perioden januari till och med augusti så är omsättningstillväxten likartad mellan de olika restaurangsegmenten. Det är bara kafésegmentet som sticker ut med en klart starkare tillväxt än övriga segment.

Stark försäljning inom lunch- och kvällsrestauranger och kaféer

Försäljningen inom lunch- och kvällsrestauranger ökade med 8,9 procent i augusti vilket var den största ökningen bland de olika restaurangkategorierna.  Kaféernas försäljning ökade med 8,1 procent i augusti och försäljningsvolymen för samma kategori ökade med 5,1 procent. Den kategori som det gick sämst för var personalrestaurangerna vars försäljning minskade med 5,9 procent.

Tabell: Försäljningsutveckling augusti

Tittar man på försäljningsutvecklingen hittills i år så är det kaféer/konditorier som är den stora vinnaren. Försäljningsutvecklingen för denna kategori var 8,0  procent under perioden januari till augusti i år jämfört med samma period 2009. Snabbmatsrestauranger är den kategori som haft det tuffast under 2010 och den kategorin har bara ökat med 3,3 procent.

Tabell: Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- augusti

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2009 till cirka 71 miljarder kronor exklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningsandelarna fördelar sig på de olika kategorierna under de åtta första månaderna i år. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,7 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,1 procent.

Graf: Försäljningsandelar för restaurangbranschen, januari- augusti 2010

Definitioner och förklaringar

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.
Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.
Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.
Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.
Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.
Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.
Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-11-04 kl. 09:30.Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Daniel Lennartsson
Tfn 019-17 64 29
E-post daniel.lennartsson@scb.se

Björn Arnek (SHR)

Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@shr.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.