Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, december 2012:

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 10:31 CET

Uppgång för restaurangförsäljningen i december

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 2,7 procent under december 2012, jämfört med samma period året innan. Bäst gick det för kaféerna, som ökade med 9,1 procent.

Ett flertal restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under december månad, särskilt bra gick det för kaféerna (+9,1 %) och snabbmatsrestaurangerna (+5,3 %). Sett till försäljningsvolymen under 2012 är det kaféerna som är den stora vinnaren, vars försäljningsvolym ökat med 10,5 procent jämfört med 2011. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad år 2011.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. December 2011 till december 2012
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____349150.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.
** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 2,6 procent i december 2012 jämfört med december 2011 och i volym med 2,7 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 7,4 procent.

2012 kan summeras som ett år med mycket stark tillväxt på den svenska restaurangmarknaden. Omsättningstillväxten i volym landade på 4,5 procent, och det är den snabbaste tillväxt som branschen haft på över tio år. Detta sker samtidigt som den svenska ekonomin i stort utvecklas svagt, vilket innebär ett tydligt trendbrott eftersom utvecklingen i restaurangbranschen normalt följer den allmänna konjunkturutvecklingen mycket väl. Tillväxten i restaurangbranschens olika segment har varit likartad under året med två undantag. Kaféerna har utvecklats betydligt starkare och personalrestaurangerna betydligt svagare. 

Den 1 januari 2012 sänktes momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Runt 60 procent av restaurangbranschens totala omsättning berördes av sänkningen. Prisnivån, enligt KPI (restaurang) sjönk något mellan november och december. Prisnivån låg i december drygt 0,1 procent lägre än i december 2011, månaden innan momsen sänktes.

Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt var mycket optimistiska i januari. En klar majoritet av restaurangföretagen tror på ökad efterfrågan på några månaders sikt samtidigt som mycket få tror på minskad efterfrågan. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för januari 2013.

Stark försäljning inom kaféer

Försäljningsvolymen inom kaféer ökade med 9,1  procent i december vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Snabbmatsrestaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 5,3 procent i december. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 12,8 procent.

Försäljningsutveckling november

Omsättning mkr, inkl. moms Förändring 2011-2012 i procent
December 2011 2012 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 8 772 9 000 2,6 2,7
Hotellens restaurangförsäljning 1 289 1 327 2,9 3,1
Kaféer/Konditorier 442 481 8,9 9,1
Snabbmatsrestauranger 1 065 1 120 5,2 5,3
Lunch- och kvällsrestauranger 3 662 3 835 4,7 4,8
Trafiknära restauranger 729 712 ‑2,3 ‑2,2
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 084 1 088 0,4 0,5
Personalrestauranger 501 436 ‑12,9 ‑12,8

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen ökade under 2012 med 4,5 procent jämfört med 2011. Den enskilt högsta utvecklingen under 2012 har varit i kategorin kaféer. Försäljningsvolymen för denna kategori var 10,5 procent. Personalrestauranger är den enda kategori med minskande försäljningsvolym under 2012, -5,0 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–december

Omsättning mkr, inkl. moms Förändring 2011-2012 i procent
Januari-December 2011 2012 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 95 780 100 381 4,8 4,5
Hotellens restaurangförsäljning 13 454 14 157 5,2 4,9
Kaféer/Konditorier 4 863 5 390 10,8 10,5
Snabbmatsrestauranger 12 375 13 049 5,4 5,2
Lunch- och kvällsrestauranger 41 243 43 065 4,4 4,1
Trafiknära restauranger 7 302 7 738 6,0 5,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer 11 095 11 787 6,2 6,0
Personalrestauranger 5 450 5 195 ‑4,7 ‑5,0

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2011 till cirka 95,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna under 2012. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 42,9 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,2 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____349150.aspx

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari 2012 månad ändrades metoden för undersökningen. Restaurangindex har därefter publicerats inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-03-05 kl. 09:30.

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Daniel Wester
Tfn 019-17 68 37
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@visita.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.