Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, januari 2012: Uppgång för restaurangförsäljningen i januari

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 09:49 CET

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 2,7 procent under januari, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för hotellens restaurangförsäljning, som ökade med 9,2 procent. Från och med januari 2012 så presenteras restaurangindex inklusive moms.

Ett flertal restaurangkategorier hade en stark försäljningsvolym under januari månad, särskilt bra gick det för nöjesrestauranger (+7,8 %) och kafeer (+7,3 %). En kategori som hade svag utveckling i januari var trafiknära restauranger, vars försäljningsvolym minskade med 5,9 procent. Försäljningsutvecklingen för den totala restaurangbranschen ökade med 4,1 procent i januari, jämfört med samma månad förra året.

 

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Januari 2011 till januari 2012

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.
** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

DLF och SHR kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 4,1 procent i januari jämfört med januari 2011 och i volym med 2,7 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 1,6 procent i januari jämfört med samma månad 2010.

Den första januari sänktes momsen på restaurangtjänster från 25 procent till 12 procent. Runt 60 procent av den totala omsättningen i restaurangbranschens berördes av momssänkningen. För den del av omsättningen som var ”take away” skedde ingen sänkning då momsen redan innan var 12 procent och för den del av omsättningen som utgjordes av alkohol skedde ingen sänkning alls av momsen. Den sänkta momsen ledde till att restaurangpriserna sjönk med 1,4 procent mellan januari 2012 och december 2011 enligt KPI (restauranger). Normalt ökar prisnivån med knappt en halv procent mellan dessa månader. Den lägre prisnivån i januari jämfört med december bidrog till den, i rådande konjunkturläge, relativt starka tillväxten i restaurangomsättningen. Tillväxten ska också bedömas utifrån en mycket stark omsättningsökning i januari 2011.

De svenska restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt är fortsatt positiva. Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer från februari så är det klart fler restauranger som tror på ökad efterfrågan på deras tjänster på tre månaders sikt än antalet restauranger som tror på minskad efterfrågan.

Stark försäljning inom hotellen

Försäljningsvolymen inom hotellens restauranger ökade med 9,2 procent i januari vilket var den starkaste försäljningsvolymen bland de olika restaurangkategorierna. Nöjesrestauranger ökade sin försäljningsvolym med 7,8 procent i januari. Den kategori som det gick sämst för var trafiknära restauranger vars försäljningsvolym minskade med 5,9 procent.

 

Försäljningsutveckling januari
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330943.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2011 till cirka 95,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna under 2012. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,1 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,1 procent.

 

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari månad ändras metoden för undersökningen. Restaurangindex kommer hädanefter att publiceras inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-04-04 kl. 09:30.Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Björn Arnek (SHR)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@shr.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.