Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, juni 2012: Uppgång för restaurangförsäljningen i juni

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2012 09:41 CEST

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 4,9 procent under juni, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för trafiknära restauranger, som ökade med 13,7 procent.

Ett flertal restaurangkategorier uppvisade en stark försäljningsvolym under juni månad, särskilt bra gick det för trafiknära restauranger (+13,7 %) och kaféer (+13,2 %). En kategori med svag utveckling i juni var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 11,9 procent. Sett till försäljningsvolymen hittills under 2012 är det kaféerna som är den stora vinnaren, vars försäljningsvolym ökat med 10,1 procent jämfört med samma period 2011. Försäljningsutvecklingen för den totala restaurangbranschen ökade med 4,9 procent i juni, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Juni 2011 till juni 2012

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 4,9 procent i juni i år jämfört med juni 2011 och i volym med 4,9 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 4,2 procent.

Utvecklingen av restaurangomsättningen under första halvåret i år jämfört med första halvåret 2011 har, med hänsyn tagen till den relativt svaga ekonomiska konjunkturen, varit mycket stark. Tillväxten i volym var 4,4 procent, vilket är den näst snabbaste tillväxten första halvåret under hela 2000-talet. I åtanke bör man då ha, vid sidan av den svaga konjunkturen, att tillväxten första halvåret förra året var mycket stark som en följd av finanskrisens återhämtning. Den snabba tillväxten i år sker alltså från en hög nivå.

Den första januari i år sänktes momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Runt 60 procent av den totala omsättningen i restaurangbranschen berördes av momssänkningen. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), stod still mellan maj och juni. Normalt stiger priserna något mellan dessa månader. Prisnivån ligger cirka 2 procent lägre än i december 2011, månaden innan momsen sänktes. Jämfört med juni 2011 var prisnivån något lägre i juni 2012. Det är första gången under året som prisnivån en månad ligger lägre än motsvarande månad 2011.

De svenska restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt har dämpats. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juli. Andelen restaurangföretag som tror på ökad efterfrågan på tre månaders sikt är dock fortfarande något fler än andelen som tror på minskad efterfrågan.

Stark försäljning inom kafé

Försäljningsvolymen inom trafikrestauranger ökade med 13,7  procent i juni vilket var den starkaste försäljningsvolymen bland de olika restaurangkategorierna. Kaféerna ökade sin försäljningsvolym med 13,2 procent i Juni. Den kategori som det gick sämst för var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 11,9 procent.

Försäljningsutveckling juni
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338466.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2012 ökat med 4,4 procent jämfört med samma period 2011. Den enskilt högsta försäljningsvolymen hittills under 2012 har varit i kategorin kaféer. Försäljningsvolymen för denna kategori var 10,1 procent. Personalrestauranger är den enda kategori med minskande försäljningsvolym under 2012, -6,6 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–juni
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338466.aspx

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2011 till cirka 95,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2012. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 42,6 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,4 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari månad ändras metoden för undersökningen. Restaurangindex kommer hädanefter att publiceras inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms. 

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boend.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-09-06 kl. 09:30.Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Caisa Bergman
Tfn 019-17 64 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Björn Arnek (Visita)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@visita.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.