Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, juni 2013: Uppgång för restaurangförsäljningen i juni

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2013 10:07 CEST

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 1,3 procent under juni, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för de trafiknära restaurangerna, som ökade med 5,4 procent.

De flesta restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under juni månad, särskilt bra gick det för trafiknära restauranger (+5,4 %) och kaféer (+4,9 %). Lunch och kvällsrestauranger, som är den största kategorin, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 4,3 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 3,5 procent i juni, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Juni 2012 till juni 2013

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. ** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

 

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 3,5 procent i juni 2013 jämfört med juni 2012 och i volym med 1,3 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 1,4 procent.

Kalenderkorrigerat var omsättningstillväxten i volym i juni den lägsta sedan december 2011, månaden innan momsen på restaurangtjänster sänktes. Viktigt dock att ha i åtanke att tillväxten i juni 2012 var mycket stark, vilken innebär att tillväxten i år sker från en hög nivå. Motsvarande tillväxt för första halvåret 2013 jämfört med första halvåret 2012 var 2,9 procent, vilket är mycket bra givet det svaga allmänna konjunkturläget. För kategorin Personalrestauranger fortsatte den svaga utvecklingen, som vi sett under det senaste dryga året, under juni. En förklaring till detta är kategorins tydligare koppling, jämfört med övriga kategorier, till det övriga näringslivets utveckling. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade i juni jämfört med maj med 0,2 procent och var cirka 0,9 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangtjänster sänktes.

Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt var fortsatt optimistiska i juli även om de dämpats någon. En betydligt större andel av restaurangföretagen tror på ökad efterfrågan på tre månaders sikt jämfört med andelen som tror på minskad efterfrågan. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juli 2013.

Stark försäljning inom lunch och kvällsrestauranger

Försäljningsvolymen inom trafiknära restauranger ökade med 5,4 procent i juni vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Kaféer ökade sin försäljningsvolym med 4,9 procent i juni. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 10,7 %.

Försäljningsutveckling juni

( se tabell )

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–juni  

( se tabell )

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2012 till cirka 100,4 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2013. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,4 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,1 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2013

Definitioner och förklaringar Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknasav snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-09-05 kl. 09:30.Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Clara Larsson
Tfn 019-17 64 86
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@visita.se