Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, maj 2013: Uppgång för restaurangförsäljningen i maj

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 11:18 CEST

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 2,7 procent under maj, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för lunch och kvällsrestaurangerna, som ökade med 6,4 procent.

De flesta restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under maj månad, särskilt bra gick det för lunch och kvällsrestaurangerna (+6,4 %) och kaféerna (+6,3 %). Lunch och kvällsrestauranger, som är den största kategorin, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 4,7 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 4,7 procent i maj, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Maj 2012 till maj 2013

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. ** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 4,7 procent i maj 2013 jämfört med maj 2012 och i volym med 2,7 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 2,7 procent.

Restaurangmarknaden som helhet fortsätter att växa i volym. Hittills har den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen vuxit med 3,2 procent under 2013. I maj var dock utvecklingen i restaurangbranschen splittrad. De flesta restaurangsegment ökade märkbart sin försäljning bortsett från två segment där den minskade. Både hotellrestaurangernas och personalrestaurangernas omsättning sjönk under maj månad. Hotellrestaurangernas omsättning sjönk med 4,1 procent men jämförs då med en hög nivå i maj 2012. Personalrestaurangernas försäljning sjönk dramatiskt med 15,1 procent från en redan låg nivå (maj 2012). Prisnivån, enligt KPI (restaurang) ökade marginellt jämfört med april och var cirka 0,7 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangtjänster sänktes.

Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt var mycket optimistiska i juni. Endast 9 procent av företagen tror på minskad efterfrågan på några månaders sikt. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juni 2013.

Stark försäljning inom lunch och kvällsrestauranger

Försäljningsvolymen inom lunch och kvällsrestaurangerna ökade med 6,4 procent i maj vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Kaféerna ökade sin försäljningsvolym med 6,3 procent i maj. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 16,8 procent.

Försäljningsutveckling maj
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359648.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2013 ökat med 2,6 procent jämfört med 2012. Den enskilt högsta utvecklingen under 2013 har varit i kategorin kaféer. Utvecklingen i försäljningsvolym för denna kategori var 6,5 procent. Personalrestauranger är den kategori som minskat mest under 2013, -6,7 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–maj
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359648.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2012 till cirka 100,4 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2013. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,0 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,4 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2013

Definitioner och förklaringar
Kategoriindelning:

Hotellrestauranger -
Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknasav snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-08-05 kl. 09:30.Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@visita.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.