Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, oktober 2011: Svag försäljning inom restaurangbranschen i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 09:41 CET

Restaurangernas försäljning steg med 1,2 procent under oktober, jämfört med samma period förra året. Sämst gick det för nöjesrestauranger, som minskade med 8,0 procent.

Ett flertal restaurangkategorier hade en svag försäljningsutveckling under oktober månad, särskilt dåligt gick det för nöjesretsauranger (-8,0%) och trafiknära restauranger (-4,4 %). En kategori som hade stark utveckling i oktober var hotellens restauranger, vars försäljning ökade med 5,4 procent. Ser man på försäljningsutvecklingen hittills i år är det fortsatt kaféer som är den stora vinnaren, vars försäljning ökat med 8,9 procent. Försäljningsvolymen för den totala restaurangbranschen minskade med 1,6 procent i oktober, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Oktober 2010 till oktober 2011


* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.
** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

DLF och SHR kommenterar
Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 1,2 procent i oktober jämfört med oktober 2010. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) minskade omsättningen med 0,6 procent i oktober jämfört med samma månad 2010. Det är första gången på 1,5 år som omsättningsvolymen i restaurangbranschen minskar under en månad.

Omsättningsutvecklingen mellan branschens olika segment spretade dock kraftigt. Den svaga utvecklingen för hela branschen under oktober förklaras dels av kraftigt minskande omsättning i två av restaurangsegmenten, Trafiknära restauranger, catering, mässor och Nöjesrestauranger, pubar, barer, dels av svag utveckling för det största segmentet Kvälls/lunchrestauranger. I övriga segment fortsatte omsättningen att öka i relativt god takt under oktober jämfört med motsvarande period 2010. En förklaring till den svaga utvecklingen är att den stora osäkerheten och ökande pessimismen kring konjunkturutvecklingen påverkar företagens restaurangkonsumtion genom minskad representation. Det är en utveckling som känns igen från krisen hösten 2008. Hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen har dessutom blivit allt mer pessimistisk de senaste månaderna. Det bidrar också till att restaurangkonsumtionen utvecklas svagare.

Restaurangföretagen är, trots den svaga utvecklingen i oktober och många kraftiga nedskrivningar av prognoserna för den ekonomiska tillväxten i Sverige, fortsatt positiva i sin syn på efterfrågan på några månaders sikt. I Konjunkturinstitutets novembermätning räknade 65 procent av restaurangföretagen med ökad efterfrågan de närmaste tre månaderna medan endast 5 procent räknade med minskad efterfrågan. En förklaring till detta kan vara att momsen på restaurangtjänster sänks 1 januari 2012.

Svag försäljning inom nöjesrestauranger
Försäljningen inom nöjesrestauranger minskade med 8,0 procent i oktober vilket var den svagaste försäljningen bland de olika restaurangkategorierna. Trafiknära restauranger minskade med 4,4 procent i oktober och försäljningsvolymen för samma kategori minskade med 7,0 procent. Den kategori som det gick bäst för var hotellensrestauranger vars försäljning ökade med 5,4 procent.

Försäljningsutveckling oktober
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324827.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den enskilt högsta försäljningsutvecklingen har hittills i år varit i kategorin kaféer. Försäljningsutvecklingen för denna kategori var 8,9 procent under perioden januari till oktober i år jämfört med samma period 2010. Nöjesrestauranger är den kategori med lägst försäljningsutveckling hittills i år, denna kategori har ökat med 3,5 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- oktober
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324827.aspx

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2010 till cirka 74,5 miljarder kronor exklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna under 2011. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,4 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,2 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2011


Definitioner och förklaringar
Kategoriindelning:
Hotellrestauranger
- Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier
- Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat
- Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger
- Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger
- Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer
- Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger
- Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-01-09 kl. 09:30.Producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Lennartson
Tfn 019-17 64 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (SHR)

Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@shr.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.