Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, oktober 2012: Uppgång för restaurangförsäljningen i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 09:38 CET

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 5,2 procent under oktober, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för trafiknära restauranger, som ökade med 12,8 procent.

Ett flertal restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under oktober månad, särskilt bra gick det för trafiknära restauranger (+12,8 %) och kaféerna (+10,4 %). Sett till försäljningsvolymen hittills under 2012 är det kaféerna som är de stora vinnarna, vars försäljningsvolym ökat med 10,6 procent jämfört med samma period 2011. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,7 procent i oktober, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Oktober 2011 till oktober 2012

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 5,7 procent i oktober i år jämfört med oktober 2011 och i volym med 5,2 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 3,6 procent.

Trots att svenska företag och hushåll under hösten blivit alltmer pessimistiska i synen på den egna verksamheten och den egna ekonomin så fortsätter restaurangbranschen att utvecklas mycket starkt. Omsättningstillväxten i volym har inte varit så stark under årets första 10 månader någon gång under 2000-talet som i år. Håller utvecklingen i sig under årets två sista månader blir 2012 ett rekordår vad gäller tillväxt under 2000-talet.

Den första januari i år sänktes momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Runt 60 procent av den totala omsättningen i restaurangbranschen berördes av sänkningen. Prisnivån, enligt KPI (restaurang) ökade något mellan september och oktober. Prisnivån låg i oktober 0,2 procent lägre än i december 2011, månaden innan momsen sänktes. Jämfört med oktober 2011 var prisnivån en procent högre i oktober 2012.

De svenska restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt dämpades ordentligt i november. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för november. Det är nu ungefär lika stor andel restaurangföretag som tror på minskad efterfrågan på några månaders sikt som bedömer att efterfrågan kommer att öka.

Stark försäljning inom trafiknära restauranger

Försäljningsvolymen inom trafiknära restauranger ökade med 12,8  procent i oktober vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Kaféerna ökade sin försäljningsvolym med 10,4 procent i oktober. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 1,5 procent.

Försäljningsutveckling oktober
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____344785.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2012 ökat med 4,4 procent jämfört med samma period 2011. Den enskilt högsta utvecklingen hittills under 2012 har varit i kategorin kaféer. Försäljningsvolymen för denna kategori var 10,6 procent. Personalrestauranger är den enda kategori med minskande försäljningsvolym under 2012, -4,5 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–oktober
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____344785.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.
**Värdena för juli-september har reviderats.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2011 till cirka 95,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2012. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,0 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,1 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012

Definitioner och förklaringar Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari 2012 månad ändrades metoden för undersökningen. Restaurangindex har därefter publicerats inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-01-07 kl. 09:30.Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Daniel Wester
Tfn 019-17 68 37
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Björn Arnek (Visita)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@visita.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.