Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, september 2010: Styrkebesked av restaurangbranschen i september

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 09:55 CET

Restaurangernas försäljning steg med 8,6 procent under september jämfört med samma tid förra året. Försäljningen inom trafiknära restauranger ökade mest med hela 13,5 procent i september.

Ett flertal restaurangkategorier gick bra under september månad, särskilt starkt går lunch- kvällsrestauranger (+9,4 %), nöjesrestauranger (+ 9,0%),  hotell (+7,5 %), snabbmat (+ 7,3 %) och kaféer (+7,0 %). En kategori som inte hade så stark försäljningsutveckling i september var personalrestauranger som ökade sin försäljning med blygsamma 2,3 procent. Ser man på försäljningsutvecklingen hittills i år är det fortsatt kaféer/konditorier som är den stora vinnaren. Försäljningsvolymen för restaurangbranschen ökade med hela 5,7 procent i september, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. September 2009 till september 2010

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302895.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. ** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, segment för segment. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån.

DLF och SHR kommenterar

Den mycket starka utvecklingen i restaurangbranschen under sommaren har fortsatt in i september. Omsättningstillväxten rensat för prisutveckling och kalendereffekten (tillväxt som inte beror på starkare efterfrågan utan på hur dagarna i månaden ligger jämfört med samma månad föregående år) var hela 5,3 procent i september jämfört med september 2009. Det är den starkaste tillväxten en månad jämfört med samma månad föregående år sedan februari 2008. Man bör dock ha i åtanke att utvecklingen under september 2009 var mycket svag, det vill säga den starka tillväxten sker från en låg nivå. Restaurangföretagen är fortsatt mycket positiva i sina bedömningar av efterfrågeutvecklingen på några månaders sikt, vilket bådar gott för resten av året och julborden. Det visar konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer i oktober för restaurangföretag.  Utvecklingen i september var mycket stark i samtliga kategorier jämfört med samma månad föregående år med undantag för personalrestauranger. Personalrestauranger hade jämfört med de flesta övriga kategorier en relativt stark månad i september 2009. På motsvarande sett kan den mycket starka omsättningstillväxten i kategorin Trafiknärarestauranger, catering och mässor delvis förklaras av en mycket svag månad i september 2009.

Stark försäljning inom trafiknära restauranger och lunch- och kvällsrestauranger

Försäljningen inom trafiknära restauranger ökade med 13,5 procent i september vilket var den största ökningen bland de olika restaurangkategorierna.  Lunch- och kvällsrestaurangerna ökade med 9,4 procent i september och försäljningsvolymen för samma kategori ökade med 6,5 procent. Den kategori med lägst ökning var personalrestaurangerna vars försäljning ökade med blygsamma 2,3 procent.

Försäljningsutveckling september
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302895.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den enskilt högsta försäljningsutvecklingen har hittills i år varit i kategorin kaféer/konditorier. Försäljningsutvecklingen för denna kategori var 7,9 procent under perioden januari till september i år jämfört med samma period 2009. Snabbmatsrestauranger är den kategori med lägst försäljningsutvecklingen hittills i år, denna kategori har ökat med 3,8 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- september
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302895.aspx

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2009 till cirka 71 miljarder kronor exklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningsandelarna fördelar sig på de olika kategorierna under de åtta första månaderna i år. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,5 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,1 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen, januari- september 2010
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302895.aspx

Definitioner och förklaringar
Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.
Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.
Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.
Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.
Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.
Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.
Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-06 kl. 09:30.

Producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Lennartsson
Tfn 019-17 64 29
E-post daniel.lennartsson@scb.se
Björn Arnek (SHR)
Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@shr.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.