Statistiska centralbyrån, SCB

Restaurangindex, september 2011: Stark försäljning inom restaurangbranschen i september

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 09:37 CET

Restaurangernas försäljning steg med 5,7 procent under september, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för trafiknära restauranger, som ökade med 12,5 procent.

Ett flertal restaurangkategorier hade en stark försäljningsutveckling under september månad, särskilt starkt gick kaféer (+7,4 %) och snabbmatsrestauranger (+6,8 %). En kategori som hade svag utveckling i september var personalrestauranger, vars försäljning minskade med 1,9 procent. Ser man på försäljningsutvecklingen hittills i år är det kaféer som är den stora vinnaren, vars försäljning ökat med 9,5 procent. Försäljningsvolymen för den totala restaurangbranschen ökade med 2,7 procent i september, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. September 2010 till september 2011


* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.
** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

DLF och SHR kommenterar
Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med nästan sex procent i september jämfört med september 2010. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 2,3 procent i september jämfört med samma månad 2010.

Omsättningstillväxten i restaurangbranschen har nu gått in i en lugnare tillväxtbana efter återhämtningen från krisåren 2008/2009. Under tredje kvartalet i år var omsättningstillväxten knappt 5 procent och volymtillväxten drygt en procent jämfört med 3:e kvartalet 2010. Restaurangbranschens återhämtning från krisen började under andra kvartalet 2010. Från sommaren 2010 fram till och med sommaren 2011 var tillväxttalen i omsättningen mycket höga, i genomsnitt 8 procent per kvartal. Volymtillväxten var i genomsnitt fem procent per kvartal. Efter första kvartalet 2011 var dessutom produktionsnivån tillbaka på nivån innan krisen. Återhämtningen har skett inom restaurangbranschens samtliga segment.

Restaurangföretagen är, trots den stora oron kring konjunkturutvecklingen i den svenska ekonomin, fortsatta mycket positiva i sin syn på efterfrågan på några månaders sikt. I Konjunkturinstitutets oktobermätning räknade 50 procent av restaurangföretagen med ökad efterfrågan de närmaste tre månaderna medan endast några få procent räknade med minskad efterfrågan.

Stark försäljning inom trafiknära restauranger
Försäljningen inom trafiknära restauranger ökade med 12,5 procent i september vilket var den största ökningen bland de olika restaurangkategorierna.  Kaféer ökade med 7,4 procent i september och försäljningsvolymen för samma kategori ökade med 4,3 procent. Den kategori som det gick sämst för var personalrestauranger vars försäljning minskade med 1,9 procent.

Försäljningsutveckling september
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323038.aspx

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den enskilt högsta försäljningsutvecklingen har hittills i år varit i kategorin kaféer. Försäljningsutvecklingen för denna kategori var 9,5 procent under perioden januari till september i år jämfört med samma period 2010. Nöjesrestauranger är den kategori med lägst försäljningsutveckling hittills i år, denna kategori har ökat med 5,0 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- september  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323038.aspx

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2010 till cirka 74,5 miljarder kronor exklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna under 2011. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,6 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,2 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2011


Definitioner och förklaringar
Kategoriindelning:
Hotellrestauranger
- Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier
- Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat
- Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger
- Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger
- Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer
- Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger
- Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-12-06 kl. 09:30.Producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post pernilla.bengtsson@scb.se

Björn Arnek (SHR)

Tfn 08-762 74 15
E-post b.arnek@shr.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.