Ålandsbanken Sverige AB

Resultat av aktieplacering

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 08:37 CEST

Kautphing Banks har nu stängt erbjudandet att teckna nya aktier. Mellan 80 och 110 miljoner aktier erbjöds till kurs ISK 460 - 500 beroende på efterfrågan. Placeringen övertecknades då investerare tecknade sig för aktier med ett sammanlagt marknadsvärde överstigande ISK 86 miljarder. Totalt 110 miljoner aktier allokerades till investerare till kurs ISK 480 per aktie, vilket representerar ett marknadsvärde på ISK 52,8 miljarder. Aktiekursen motsvarar en rabatt på 4,0 procent i förhållande till stängningskurs den 11 oktober.

Av de 110 miljoner aktierna placerades ca 55 miljoner till investerare utanför den befintliga ägarkretsen.

Placeringen hanterades av Kaupthing Bank Investment Banking. Deutsche Bank var rådgivare till banken avseende placeringen.

För ytterligare information, kontakta:
Hreidar Már Sigurdsson, VD +354 444 6101
Örvar Kaernested, Chef Investment Banking, +354 444 6814
Jónas Sigurgeirsson, Chef Investor Relations, +354 444 6112