Utrikesdepartementet

Resultat av det nordiska samarbetet 2008

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 11:59 CEST


Regeringen har idag överlämnat skrivelsen 2008/09:90 om Nordiskt samarbete 2008 till riksdagen.

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Ett samarbete som Sverige varit ordförande i under 2008.

Skrivelsen fokuserar på målsättningar och resultat under det svenska ordförandeåret. Den belyser också det nordiska gränshindersarbetet, globaliseringsarbetet och reformprocessen. Samtliga dessa områden har varit högt prioriterade under det svenska ordförandeskapet. De gemensamma insatserna i närområdet samt nordisk samverkan inom de utrikes- och försvarspolitiska områdena redovisas också. Avslutningsvis uppmärksammas det nordiska bilaterala samarbetet.

- Det är glädjande att konstatera att det nordiska samarbetet fortsätter att utvecklas och stärkas samt att vi under vårt ordförandeskap bidragit till denna utveckling genom att vi uppnått vad vi föresatt oss under ordförandeskapet, och mer därtill, säger Cristina Husmark Pehrsson, minister för de nordiska samarbetsfrågorna.Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34

Eva Ekmehag
Kansliråd
Enheten för Europeiska unionen, Nordisk-baltiska gruppen
Tel 08-405 22 50