Stockholms stad

Resultat av helgens kampanj: 60 procent av bilisterna har för lågt däcktryck.

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 12:22 CET

Genom att pumpa däcken kan du minska växthuseffekten.

Miljöförvaltningens däcktryckskampanj ”Pumpa däcken – Rädda världen” genomfördes på 18 av Stockholms bensinstationer under helgen den 28-29 oktober. Syftet var att uppmärksamma vikten av att ha rätt tryck i bildäcken, få bilister att köra bränslesnålare och på så vis bidra till att minska bidraget till växthuseffekten. Bosse Bildoktorn hjälpte, tillsammans med 80 ungdomar, bilförarna att mäta lufttrycket i däcken och informera om bränslesnål körning.

Cirka 2000 bilar testades och cirka 60 procent hade för lågt däcktryck. Det medför onödigt stora utsläpp av växthusgaser samtidigt som det ökar kostnaderna för den enskilda bilisten. Bilister som kör med rekommenderat däcktryck sparar cirka 500 kronor per år i minskad bränsleförbrukning.

– Om alla bilister i Stockholms län körde med rätt däcktryck skulle vi tillsammans spara nästan 20 miljoner liter bränsle per år. Och bespara jorden från 47 000 ton koldioxid, säger Mats Kullberg projektledare på Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser.

Klimatfrågan blir allt mera uppmärksammad och det börjar bli ont tid! Låt-gå-mentalitet håller inte längre utan kraftfulla åtgärder behövs nu. I den nyligen publicerade Sternrapporten slås fast att redan nu har människans utsläpp av växthusgaser ökat jordens medeltemperatur med en halv grad. Effekterna på världsekonomin och människors konsumtion ökar för varje grad. Värst drabbas världens fattiga. Ungefär en procent av världens bruttonationalprodukt behövs för att dämpa effekterna, menar den brittiska regeringsutredaren Nicholas Stern, tidigare chefsekonom på Världsbanken.

Alla förändringar börjar på individnivå. Alla kan göra något. Genom att pumpa däcken kan alla bilister bidra till att minska växthuseffekten.

Kampanjen ”Pumpa Däcken – Rädda Världen” arrangeras av Stockholms stad i samverkan med ett flertal kranskommuner, Studieförbundet Vuxenskolan, Vägverket, Bilprovningen, OKQ8, Hydro, Statoil och Däckbranschens Informationsråd.

För att ladda ner bilder från kampanjen: se www.stockholm.se/vaxthuseffekten

För mer information kontakta:
Mats Kullberg, Projektledare, Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser,
08-508 28 148, 070-47 28 148, mats.kullberg@miljo.stockholm.se
Se även: www.stockholm.se/vaxthuseffekten

Om Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser

Stockholms stad ska senast 2050 vara en fossilbränslefri stad. Det betyder att bensin, olja, kol, gas och andra fossila bränslen inte längre används.

Den tilltagande växthuseffekten är ett globalt miljöproblem, men utsläppen sker alltid lokalt. Därför måste också miljöarbetet ske lokalt. Det övergripande målet för Stockholms stads miljöarbete är att bli en långsiktigt hållbar stad. Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser bidrar till att nå flera av målen i Stockholms miljöprogram, framför allt Miljöeffektiva transporter och Hållbar energianvändning.

Syftet med handlingsprogrammet är att genomföra åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Handlingsprogrammet innehåller ett fyrtiotal åtgärder och innefattar flera olika aktörer som Stockholms stads egna enheter, det lokala näringslivet och de som bor och arbetar i Stockholm. Handlingsprogrammet visar i vilken omfattning det krävs åtgärder för att nå Stockholms klimatmål.