Klimataktion

Resultat av Kampanjen KLIMATVAL 2014

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 10:51 CEST

Gör valet 2014 till ett klimatval!ⓘ

Kampanjen Klimatval 2014 ger en tydlig fingervisning om var klimatengagemanget finns bland partierna i årets val. Kandidater från Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet är mest positiva till de sju förslag som lagts fram från folkets Klimatriksdag 2014.

Hela kampanjen med sammanfattande resultat finns på http://www.klimatval2014.nu/

Inför årets riksdagsval har kampanjen klimatval 2014 försökt nå så många riksdagskandidater som möjligt för att få en bild av deras engagemang i och inställning till klimatfrågan. Vi har bett kandidaterna ta ställning till sju skarpa förslag (se motionerna*) som lyftes fram under folkets Klimatriksdag 2014 i juni. Där deltog över 600 klimatengagerade människor från hela landet..

Trots att en mindre del av partiernas alla kandidater getts möjlighet att svara så är urvalet så pass slumpmässigt att vi vågar oss på att säga att enkäten Klimatval 2014 ger en tydlig fingervisning till de medborgare som anser att årets val är ett viktigt klimatval. Under den kommande mandatperioden ska Sverige göra sin röst hörd i de klimatförhandlingar som ska äga rum i Paris 2015. Den kommande perioden är också mycket viktig för om Sverige och andra industrialiserade länder ska ta avgörande steg bort från fossilsamhället. Det är vad årets val handlar om.

Läs mer på http://www.klimatval2014.nu/, där resultatet av kampanjen visas och även alla motioner till klimatriksdagen finns samlat.


Om Klimataktion
Klimataktion är en folkrörelse för oss som vill börja ta vårt ansvar för att rädda planeten nu. Klimataktion står öppna för alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra hemvister.
Läs mer: http://klimataktion.se