Vägverket

Resultat av mätning hur tung trafik följer hastighetsgränserna

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 09:20 CET

Vägverket, Sveriges Åkeriföretag och Bussbranschens Riksförbund kommer att redovisa resultat och åtgärder som vidtas med anledning av de hastighetsmätningar som NTF Stockholm och Södermanland har gjort på hur tung trafik (lastbil, lastbil med släp samt buss) följer hastighetsgränserna.

Till redaktionen – inbjudan till pressträff


Vid pressträffen medverkar bland annat förbundsdirektör Jan-Erik Kjellberg, Bussbranschens riksförbund, direktör Göran Forssén, Sveriges Åkeriföretag och Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö,

Dag Onsdagen 29 november
Kl 08.30
Plats Restaurang & Konferens Solna Access, Vägverket Region Stockholm, Sundbybergsvägen 1, Solna

NTF Stockholm och Södermanland har på Vägverkets uppdrag gjort två hastighetsmätningar - en i våras samt en i höst – avseende tung trafik. Den första mätningen följdes upp med brev till åkeri- och bussföretag om att ny mätning skulle genomföras. Resultaten från den andra mätningen har även den presenterats för företagen.

Obs presslegetimation krävs.

För vår planering – eftersom kaffe och smörgås serveras - är vi tacksamma om ni kan anmäla ert deltagande till pressträffen till pressekreterare Thomas Andersson Vägverket, thomas.andersson@vv.se eller telefon 0243–751 38.


Gunilla Lundberg
Informationsdirektör
gunilla.lundberg@vv.se
Direkt: 0243-751 66
Mobil: 070-321 93 44
Fax: 0243-759 85

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85