SAPA AB

Resultat av Sapas publika bud på RCA

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 09:10 CEST

Vid utgången av budet den 18 juli 2003 har 831 078 aktier lämnats in. Sapas innehav uppgår nu till 93,59% av aktiekapitalet i Remi Claeys Aluminium. Likvid kommer att betalas den 25 juli 2003.

Återupptagande av budet
Enligt gällande regler i Belgien kommer Sapa att återuppta budet från 18 augusti till 12 september, 2003, med oförändrade villkor.

Oavsett utgången av det återupptagna budet, har Sapa för avsikt att be om en avlistning av Remi Claeys Aluminiums aktie från Euronext Brussels.

Om Sapa innehar mer än 95% av aktierna vid utgången av budet kommer en ansökan om tvångsinlösen att ske.

För ytterligare information kontakta Bo Askvik, Ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-459 59 18 eller Gabriella Pihl, Informationschef, telefon 08-459 59 62.

Sapa är en internationell industrikoncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter 2003 ca 12 miljarder SEK och har ca 7 600 anställda i bolag över hela Europa samt i USA och Kina. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom-, verkstads- och byggnadsindustrin. Sapa är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ytterligare information om Sapa finns på vår hemsida www.sapagroup.com