Vingåkers kommun

Resultat av trygghetsundersökning i Vingåker

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 14:37 CEST

Vingåkers kommun har genomfört ett trygghetsprojekt med fokus på jämställdhet. Under sommaren skickades en enkät ut till samtliga boende i Vingåkers tätort. Enkäten riktade sig till alla från 12 år och äldre.

Nu finns resultatet publicerat på kommunens hemsida i rapporten Ett tryggare Vingåker. Bland annat kan man i resultatet se att kvinnor i Vingåker är otryggare än män och i större utsträckning undviker att gå ut ensamma på grund av detta. Resultatet visar även att den främsta anledningen till att Vingåkersborna känner sig otrygga beror främst på fysiska faktorer.

Resultatet kommer att fungera som underlag till den fördjupade översiktsplanen för Vingåkers tätort som är under framtagande.

I rapporten finns även förslag på konkreta trygghetsskapande åtgärder för att förbättra den fysiska närmiljön i Vingåkers tätort, t ex förbättrad belysning och klottersanering.

För mer information:
Anna Nylén, tfn 0151-193 66, projektledare
Johan Cöster, tfn 0151-191 39, enhetschef Utvecklingsenheten

Rapporten finns att hämta på www.vingaker.se/trygghetsprojektet

Foto: Trygghetsvandring i Vingåker
Fotograf: Maria Pestrea