Tedestrand coaching AB

Resultat efter Tre-dagars terapi med karta!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2012 08:31 CET


Exempel på resultat efter Tre-dagars terapi med karta. "Skulle en orienterare - orientera i skogen utan karta?" "Skulle en hjärnkirurg eller hjärtkirurg operera utan en tydlig bild av det som ska göras?" "Skulle en byggnadsarbetare bygga en skyskrapa utan ritning?" "Skulle en blomma växa upp igen på våren utan "kartan" i blommans DNA?"

Är det någon som verkligen tror att komplicerade livsproblem kan lösas utan en liknande överblick - karta?

Om ingenting annat i universum som är komplicerat kan lösas utan en tydlig överblick av människan - och övriga naturen, oavsett form eller verksamhet, tror du då fortfarande att det är möjligt för människan att lösa komplexa livsproblem som om det var något undantaget?

Vad tror du är skälet till att mycket få människor inte kan lösa sina problem med missbruk, ångest, depressioner, bipolaritet, ätstörningar etc.etc.

Är det fel på dessa människor? Är dessa människor lågbegåvade? Eller vad är det som inte stämmer?

Självklart är dessa människor lika mycket människor som alla andra, de har bara fastnat i komplicerade problem. Och komplicerade problem kan ingen människa lösa utan en mycket noggrann bild över hur och i vilken ordning jobbet med att återställa det som sönderfallit ska ske.

Det finns en karta idag inom detta område som gör det "omöjliga" möjligt.

Ta del av exemplet nedan på en vanlig process med karta. Kan du se den mycket stora skillnaden? Vad kan det bero på i så fall? Tänk efter?

1. http://tedestrandmetoden.se/media/50003ed23ead7.pdf

2. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/tre-dagarsterapi-saa-upplevde-klienten-med-panikaangest-processen-805134

3. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foersta-samtal-efter-genomgaangen-tre-dagars-terapi-laangvarig-panikaangest-807498

Anders Tedestrand

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235