ABB AB

Resultat fjärde kvartalet 2009: Starkt operativt genomförande, motståndskraftig portfölj

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:01 CET


 Snabb kostnadsminskning håller EBIT-marginalen för helåret väl inom målspannet – det tvååriga sparprogrammet utökas till 3 miljarder dollar
 Takten för basordernedgången dämpas i fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal förra året, stabilisering jämfört med tredje kvartalet 2009
 Nettovinsten 540 miljoner dollar för fjärde kvartalet efter runt 350 miljoner dollar i omstruktureringsrelaterade kostnader
 Rekordstort kassaflöde från rörelsen på 1,8 miljarder dollar för fjärde kvartalet
 Förslag att öka utdelningen med 6 procent till 0,51 CHF per aktie

ABB redovisade en vinst före räntenetto och skatter (EBIT) på nästan 800 miljoner dollar för fjärde kvartalet 2009, trots runt 350 miljoner dollar i omstruktureringsrelaterade kostnader. Lönsamheten för helåret låg väl inom företagets målspann på 11-16 procent i EBIT-marginal, som ett resultat av snabba kostnadsminskningar i kombination med starkt operativt genomförande.

Kombinerat med rekordstort kassaflöde från rörelsen samt tvåsiffrig orderuppgång på tillväxtmarknader ”visar resultatet att vi har en motståndskraftig portfölj och rätt geografisk räckvidd, såväl som förmåga att leverera i ett svårt konjunkturläge”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB.

Orderingången sjönk till 7,5 miljarder dollar, motsvarande en minskning i lokala valutor med 5 procent , jämfört med fjärde kvartalet 2008, till följd av att lägre efterfrågan på mogna marknader inte uppvägdes av fortsatt ökad efterfrågan på tillväxtmarknader inom både kraftinfrastruktur och utrustning till industrin. Orderingången stabiliserades jämfört med nivåerna för tredje kvartalet 2009.

Intäkterna för kvartalet var 8,8 miljarder dollar, ned 12 procent i lokala valutor men den näst högsta intäktsnivån hittills för ett kvartal. Kostnadsbesparingar uppgick till mer än 500 miljoner dollar för kvartalet.
Nettovinsten var 540 miljoner dollar och kassaflödet från rörelsen nådde rekordnivån 1,8 miljarder dollar, främst som ett resultat av lägre varulager samt förbättrade kundbetalningar.

”Genom att agera snabbt och beslutsamt levererade vi ett resultat för 2009 som ligger väl inom vårt lönsamhetsmål, trots den värsta lågkonjunkturen på mycket länge”, säger Hogan. ”Vi har en starkare ställning idag än vi hade för ett år sedan och vi har framgångsrikt positionerat oss för tillväxt när ekonomin återhämtar sig.”

”Det är uppmuntrande att takten för ordernedgången dämpades fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal förra året, och att basorderingången var något högre än för tredje kvartalet 2009”, säger Hogan. ”Vi fortsätter att offensivt utnyttja tillväxt på tillväxtmarknader och globala möjligheter att förbättra industriell produktivitet, minska energianvändning och motverka klimatförändringar. Samtidigt fortsätter kostnaderna att stå i fokus. Vi har därför utökat vårt kostnadsbesparingsmål till 3 miljarder dollar för att säkerställa att vår lönsamhet ligger inom målspannet.”

För mer information:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 325 000
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland