Blue Insight

Resultat från Blue Consulting Groups undersökning Enterprise Collaboration och Enterprise Social Networks 2014

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2014 07:50 CET

Resultat från Blue Consulting Groups undersökning Enterprise Collaboration och Enterprise Social Networks 2014

Undersökningen Enterprise Collaboration och Enterprise Social Networks 2014 ger en tydlig indikation om att ledande befattningshavare i företag och myndighetsorganisationer anser att de har en outnyttjad produktivitetspotential och stora möjligheter att förbättra det interna samarbetet. Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för hur företag och organisationer använder företagslösningar för sociala nätverk.

  • 90% anser att de har potential att avsevärt förbättra kunskaps- och informationsdelning, kommunikation och samarbetsformer.
  • 70% av de organisationer som använder företagslösningar för sociala nätverk lyckas inte få ut nyttan av dessa.
  • 60% saknar en tydlig strategi för kunskaps- och informationsdelning, kommunikation och förbättrade samarbetsformer.

Du finner hela undersökningsrapporten via denna länk: http://blueconsultinggroup.se/pdf/Blue%20Views/English/Blue_Research_Enterprise_Collaboration_and_ESN_2014.pdf

Majoriteten av de som investerat i en företagslösning för sociala nätverk har svårt att få chefer och medarbetare att använda dessa så som det är tänkt säger Linus Larsson, partner på Blue Consulting Group.

Det är framförallt en fråga om att utveckla och implementera en strategi för kunskaps- och informationsdelning, kommunikation och förbättrade samarbetsformer istället för att fokusera strategin på den tekniska lösningen säger Per Jomer, partner på Blue Consulting Group.

Idag flödar det mesta av det arbete som ska utföras genom en organisations informationssystem bit för bit. Rätt information, effektiv informationsåtkomst, effektivt informationsutbyte och användbara informationsverktyg är viktiga delar som påverkar resultatet av chefers och medarbetares ansträngningar. Därför måste sättet hur information och kunskap skapas, används, distribueras och konsumeras ständigt utvecklas. Denna möjlighet till ökad produktivitet har stor påverkan på de flesta företags resultat och de flesta offentliga organisationers uppdrag, och i slutändan, medborgarnas upplevda värde av skattefinansierad verksamhet.

Lösningar för företagsinterna sociala nätverk har funnits på marknaden en längre tid och många företag och myndighetsorganisationer använder dem idag. Trots det anser de flesta ledande befattningshavarna som deltagit i undersökningen att kunskaps- och informationsdelning, kommunikation och samarbetsformer inte fungerar tillfredsställande. Det kommer att ta tid innan de företagsinterna sociala nätverken lever upp till sin fulla potential för att underlätta utbyte och samverkan av kunskap och informationen.

50% av de ledande befattningshavarna som deltog i undersökningen var verkställande direktörer.

Om Blue Consulting Group

Vi ger företag och organisationer effektiva råd för utvecklande och genomförande av åtgärder för skapande av långsiktigt kundvärde.

Blue Consulting Group erbjuder kvalificerade managementkonsulttjänster. Långt från den standardiserade modellen för att förmedla kunskap, erfarenhet och råd. Våra erfarna Blue Advisors arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare från analys till genomförande.

Vi arbetar med ledande företag och organisationer och hjälper till att lösa deras mest utmanande frågor, allt från att utveckla framgångsrika strategier, affärsmodeller, affärs- och stödprocesser till att genomföra förbättringar och införa nya arbetssätt.

Läs mer på vår hemsida: www.blueconsultinggroup.seWe provide our clients with bespoke and efficient advisory services on how to deliver superior and sustainable customer value.

Blue Consulting Group is an independent advisory firm, focusing on strategy and management advisory. Our focus on employing professionals with extensive experience provides us with the executive resources of a larger organisation but our actual size makes us flexible and responsive in the relation with our customers.

Blue Consulting Group is the Blue Ocean response to a shift in demand for management consulting services. Far from the traditional ‘pyramid’ approach of leveraging knowledge, experience and advice, our experienced Blue Advisors work closely with clients throughout the stages of analysis and implementation.

We serve leading private and public organisations and help them solve their most challenging issues—ranging from developing successful strategies, business models, business and support processes to implementing improvements and new ways of working.  Regardless of the topic, our work shares a common denominator—we only take on assignments delivering substantial and lasting impact in terms of value improvements for our clients.

We work on issues that are important to senior management.

We only take on assignments where we believe we can bring about substantial and sustainable positive results for our clients'.

We deliver results. The quality of these results is based on a rigorous dedication to solving our clients' problems and business challenges. That is the foundation of our reputation.