PA Resources AB

RESULTAT FRÅN BORRNINGEN PÅ LIE-PROSPEKTET I NORGE

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:47 CEST

PA Resources AB meddelar härmed att borrningarna i Lie-prospektet har slutförts av operatören. Inga hydrokarboner påträffades. Brunnen 24/9-8 kommer nu att pluggas igen och lämnas.

Borrningen av prospekteringsbrunnen 24/9-8 i Lie-prospektet på PL305 på den norska kontinentalsockeln har nu slutförts. Brunnen 24/9-8 borrades in i reservoarsektionen till totaldjupet 2 190 meter. Inga hydrokarboner påträffades. Brunnen kommer nu att pluggas igen och lämnas.

Detta var den första brunnen som borrades av borriggen Bredford Dolphin enligt det treåriga borrkontrakt som operatören Det Norske Oljeselskap ASA (DNO) och övriga partners i konsortiumet har tecknat. Nu ska borriggen borra en brunn för en annan operatör innan den återvänder till DNO för att borra prospekteringsbrunnen 24/12-5S i Thorkildsen-prospektet i PL341, där PA Resources har 10 procents ägarandel.

Andelsägarna i PL305 är Det Norske Oljeselskap ASA (30 %), Revus Energy ASA (30 %), Talisman Energy Norge AS (30 %) och PA Resources Norway AS (10 %).

Oslo/Stockholm, 28 augusti 2007
PA Resources AB (publ)


För mer information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef
PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84
E-post: info@paresources.se
PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville).

PA Resources AB hade intäkter om cirka 843 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt OMX Nordiska Börs i Stockholm, Sverige. För mer information, besök gärna www.paresources.se.


PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien och äger andelar i tolv licenser på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville).
PA Resources AB hade intäkter om cirka 930 MSEK under 2006. Bolaget är noterat på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige.