Diamyd Medical AB

Resultat från fas II studien kommer den 16 juni, 2003

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 15:53 CEST

Diamyd Medical (O-listan) planerar att i ett pressmeddelande måndagen den 16 juni, 2003 presentera resultat från en fas II studie med diabetesvaccinet Diamyd. Vaccinets första tillämpning avses bli att förhindra att tablettbehandlade diabetespatienter blir beroende av insulin-injektioner. Ytterligare användningsområden beräknas bli att vaccinera bort insulinberoende diabetes hos barn och ungdom som löper risk att utveckla sjukdomen samt för att öka överlevnadsförmågan för insulinproducerande celler vid transplantation.

Vaccinets första patientkategori avses bli tablettbehandlade diabetespatienter med antikroppar mot GAD. Marknaden för denna patientkategori beräknas till cirka 5-10 miljarder kronor per år. Lika stora marknader väntar om vaccinet kan utvecklas för att förhindra insulinberoende diabetes i barn och ungdom.

Om Diamyd Medical:
Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Diamyd Medical driver idag ett antal GAD-baserade utvecklingsprojekt och har licensierat rättigheter för detta från universitet i USA.

För ytterligare information, kontakta Johannes Falk, Diamyd Medical AB (publ), Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com

Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller påståenden om historiska eller framtida resultat.