Riddarhyttan Resources AB

Resultat från tätborrningar

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:53 CEST

Tätborrning mot dagbrottspositioner i Riddarhyttans guldförekomst
Suurikuusikko i Finland visar:
* höga guldhalter över betydande bredder:
- 12,1 gram guld i en 36,9 m:s kärnsektion inkluderande en rikare
14,9 m:s sektion med 25,3 gram guld per ton
- 8,7 gram guld per ton i en 34,4 m:s kärnsektion
* att de rika guldförande zonerna har mycket god kontinuitet

Sedan föregående pressmeddelande har borrningarna i
Suurikuusikkofältet fortgått med två borrmaskiner.

För att ytterligare öka kvaliten på fyndigheten dvs överföra
"inferred resources" till "indicated resources" och därigenom
möjliggöra ett snabbt brytningsbeslut har en av maskinerna borrat
s.k. "infill"-hål mot Huvudmineraliseringen medan den andra maskinen
huvudsakligen använts för att undersöka Ketolamineraliseringen mot
djupet och Djupzonens förmodade utsträckning mot dagytan.

Analysresultaten för tre av "infill"-hålen är nu klara. Dessa visar
att mineraliseringarna har en mycket god kontinuitet. De guldförande
zonerna, som håller höga halter över betydande bredder, påträffades
alla i förväntat läge.

Borrhål 03019 (profil 7536305) träffade den Västra B-zonen i
Huvudmineraliseringen på drygt 100 meters djup (figur 1). Den
mineraliserade kärnsektionen som är 36,9 meter håller i genomsnitt
12,1 gram guld per ton (tabell 1). Inom denna finns ett rikt parti
(14,9 m) som håller 25,3 gram guld per ton, vilket är en de rikaste
sektionerna med sådan bredd som hittills konstaterats i
Suurikuusikkofältet. Borrhålet träffade också den Västra C-zonen som
visade sig vara bredare än förväntat. Den mineraliserade
kärnsektionen som är 14,4 meter håller en guldhalt på 4,2 gram per
ton.

Borrhål 03018 (profil 7536345) träffade Centralzonen på 150 meters
djup. Guldhalten i den mineraliserade kärnsektionen (13,7 meter) är
11,9 gram per ton. Västra B-zonen, som träffades på cirka 130 meters
djup, håller 9,4 gram guld per ton (14,0 meters kärnsektion). De båda
rika zonerna ligger nära varandra och då även partiet mellan dem är
guldförande kan dom brytningstekniskt ses som en zon med en
genomsnittshalt på 8,7 gram guld
per ton (34,4 m längs borrkärnan). Ytterligare ett antal
mineraliserade zoner, som dock är smala, kunde konstateras i
borrhålet. Utav dessa kan den ytnära zonen på 10 meters djup (2,5
meter längs kärnan med 3,1 gram guld per ton) vara intressant då den
tidigare ej var känd.

Borrhål 03020 borrades för att undersöka partiet mellan Centralzonen
och Västra B-zonen i profil 7536180. I likhet med tidigare hål som
borrats mot detta område träffade även detta endast en svag
mineralisering (tabell 1).

Lars-Göran Ohlsson, VD för Riddarhyttan, säger: "Tätborrningarna har
ytterligare stärkt oss i vår uppfattning vad gäller de guldförande
zonernas kontinuitet."

Riddarhyttans ordförande, Jaan Kaber, säger: "Resultatet av
tätborrningarna tillsammans med den geologiska modellen skapar ännu
bättre förutsättningar för att minska riskerna vid en framtida
gruvbrytning."

http://hugin.info/86971/R/921125/124202.pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Göran Ohlsson, VD, Riddarhyttan Resources AB
Telefon: +46 (920) 75899
Mobil: +46 (70) 5501948
Email: lars-goran.ohlsson@riddarhyttan.se

Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av
Lars-Göran Ohlsson och Thomas Lindholm (Riddarhyttan Resources) som
av Svenska Gruvföreningen är registrerade som "Kvalificerade
personer". Alla analyser har utförts av GTK's laboratorium
(accreditationskod T025).

Riddarhyttan Resources AB är ett prospekteringsbolag med förekomster
av ädelmetaller i de Nordiska länderna. Företagets primära affärsidé
är att genom prospektering eller köp förvärva nya förekomster som
genom detaljprospektering kan förädlas till brytvärda malmer. I
förekomsten vid Suurikuusikko (Finland), som är Riddarhyttans mest
avancerade projekt, uppgår tonnaget (57 % "indicated" och 43 %
"inferred
resources", cut-off 2 g/t Au) till 11,5 miljoner ton med 5,4 gram
guld per ton (cirka 2 miljoner ounces guld).