Blue Insight

Resultat från undersökningen: Lean i Sverige 2014

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 06:45 CEST

Resultat från Blue Consulting Group’s undersökning: Lean i Sverige 2014.

Undersökningsresultatet ger en tydlig indikation om tre utmaningar att hantera för Sveriges företags- och myndighetsledningar i samband med tillämpande av lean:

  • Koppla ihop leanarbetet med den övergripande strategin
  • Öka fokus på kundbehov och kundvärde i förbättringsarbetet
  • Sluta bygga ”lager” med förbättringsförslag

Majoriteten av deltagarna i undersökningen anser att deras respektive organisationer behöver koppla arbetet med lean mer till den övergripande strategin för att arbetet med lean ska få ett större genomslag. När så inte är fallet bör den tid och engagemang som läggs på leanarbete ifrågasättas, säger Per Jomer, Blue Consulting Group.

En viktig iakttagelse i årets undersökning är att en betydande del av deltagarna upplever att arbetet med lean lett till att en stor mängd förbättringsförslag identifierats, men att väldigt få av dem beslutats om och genomförts. Att leanarbete bygger lager av orealiserade förbättringsförslag och stjäl tid från kunderna måste anses vara avlägset från den önskan företags- eller myndighets-ledningen hade när de tog beslut om att börja tillämpa lean, säger Linus Larsson, Blue Consulting Group.

Lean är idag otvivelaktigt det mest populära och mest spridda konceptet för verksamhetsutveckling i Sverige. Undersökningen har fokuserat på att öka förståelsen för hur tillämpningen av lean bedrivs utifrån fem huvudsakliga perspektiv: Motiv, effekter, organisationsanpassning, arbetssätt samt hinder och utvecklingsbehov.

Undersökningsresultatet laddas ned vid denna länk: Lean i Sverige 2014


We provide our clients with bespoke and efficient advisory services on how to deliver superior and sustainable customer value.

Blue Consulting Group is an independent advisory firm, focusing on strategy and management advisory. Our focus on employing professionals with extensive experience provides us with the executive resources of a larger organisation but our actual size makes us flexible and responsive in the relation with our customers.

Blue Consulting Group is the Blue Ocean response to a shift in demand for management consulting services. Far from the traditional ‘pyramid’ approach of leveraging knowledge, experience and advice, our experienced Blue Advisors work closely with clients throughout the stages of analysis and implementation.

We serve leading private and public organisations and help them solve their most challenging issues—ranging from developing successful strategies, business models, business and support processes to implementing improvements and new ways of working.  Regardless of the topic, our work shares a common denominator—we only take on assignments delivering substantial and lasting impact in terms of value improvements for our clients.

We work on issues that are important to senior management.

We only take on assignments where we believe we can bring about substantial and sustainable positive results for our clients'.

We deliver results. The quality of these results is based on a rigorous dedication to solving our clients' problems and business challenges. That is the foundation of our reputation.