Livsmedelsverket

Resultat från varje kommuninspektion - nytt på webbplatsen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 14:37 CET

Resultaten från Livsmedelsverkets kommuninspektioner finns nu tillgängliga på webbplatsen.
- Våra inspektioner har visat på stora brister i tillsynen. Därför är det viktigt att vi redovisar resultaten kommun för kommun, säger statsinspektör Niklas Ekman.

Livsmedelsverket utför varje år så kallade kommuninspektioner. Under 2003 inspekteras 60 kommuner. Allteftersom rapporterna blir klara läggs de ut på webbplatsen.

Syftet med inspektionerna är att:

Träffa kommunala politiker och tjänstemän för att granska och stödja kommunernas livsmedelstillsyn.
Påverka kommunerna så att de fullgör sina uppgifter inom livsmedelstillsynen.
Förmedla och inhämta kunskap i syfte att få en likvärdig tillsyn i landet.
Under kommuninspektionen granskar Livsmedelsverkets inspektörer tillsammans med representanter för länsstyrelsen och kommunen bland annat tillsynsplan, egenkontrollplan, inspektionsfrekvens och fortbildning av inspektörer.

Rapporter från kommuninspektionerna.

Ytterligare upplysningar: Niklas Ekman, 018 - 175699