Hammer & Hanborg Aktiebolag

Resultat, Kommunikatören 2010 - Sociala medier är här för att stanna

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2010 15:00 CEST

Sociala medier är här för att stanna och spökbloggare och social media managers är framtidsjobben. Enligt Hammer & Hanborgs undersökning Kommunikatören 2010 vill företagen använda sociala medier för att närma sig kunden, men hålls till tillbaka av kunskapsbrist, och rädslan för svårigheten sticka ut och att inte kunna kontrollera mediet.

Lösningen på problemet kan vara nya yrkesroller som Social media managers och spökbloggare som enligt undersökningens spaning återkommer som förslag på framtidsyrken i branschen.

Idag använder sig företagen främst av kanaler som Facebook, Twitter och YouTube för att blogga, annonsera på och bevaka sin omvärld. Allra vanligast är Facebookgrupper. Anledningen till att man väljer dessa kanaler är för att det skapar en spontan dialog med målgruppen och man kan agera snabbt på förändring.

- Sociala medier är en viktig kanal för Ving, inte minst i samband med situationen som uppstod i och med vulkanutbrottet på Island och de konsekvenser det fick för flyget. Genom att jobba aktivt med t.ex. Facebook, Twitter och framför allt Ving.se har vi snabbt kunna nå och besvara frågor från våra kunder, säger Magdalena Öhrn, informationschef, Ving.

Enligt undersökningen så tror kommunikatörerna att Sociala medier kommer att påverkar yrkesrollen. Avsändare och mottagare kommer närmare varandra och ledtiderna blir kortare. Konsumentmakten ökar och mottagaren blir delaktig i budskapet och därmed ställs högre krav på företagens omvärldsbevakning. Kort, kärnfullt och enkelt blir det nya sättet att kommunicera på. Den kommunikatör som klarar jobbet bäst är en flexibel generalist vars professionella och privata kommunikation agerar på samma plattform.

Vinnare och 2009 års bästa kommunikatörer:

Kommunikatören 2010 har även med hjälp av undersökningens 3420 respondenter utsett de bäst kommunicerande företagen 2009. Vinnarna inom respektive bransch är:

Försäkring: If

Livsmedelsproducenter: Arla

Transport Bring

Ideell organisation: Läkare utan gränser

Vinnare bästa kommunikationsteam: Electrolux Vd Hans Stråberg och informationsdirektör Lars-Göran Johansson.

- För ett konsumentföretag som Electrolux är det avgörande att vara där kunderna är. Översatt till kommunikationsvärlden handlar det om att fokusera på mediekanaler som PR, Internet och sociala medier. På senare år har vi jobbat hårt med att finna nya innovativa sätt och vägar att kommunicera med konsumenter och andra intressenter, ett exempel är våra sajter där alla kan räkna ut och förmedla vidare miljöpotentialen i att byta till nya energieffektiva vitvaror. Utmärkelsen är en bekräftelse på att vi har kommit en bra bit på vägen", säger Hans Stråberg, VD och koncernchef och Lars Göran Johansson, informationsdirektör i Electrolux.

Fakta Kommunikatören 2010

Kommunikatören är en webbenkät som går ut till samtliga kommunikatörer i Hammer & Hanborgs kontaktnät. Kommunikatören 2010 har besvarats av totalt 3420 personer och är Nordens största undersökning bland människor som arbetar med kommunikation, information och marknadsföring. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur kommunikatörerna ser på sin nuvarande arbetssituation, vad som är viktigt när de söker nya arbeten och hur de ser på den framtida arbetssituationen.  Nytt för Kommunikatören 2010 är specifika frågor om sociala medier och hur de påverkar företagen och privatpersoner nu och i framtiden.

Respondenterna:

74 %  av respondenterna är kvinnor, nästan lika många är mellan 31-50 år och två tredjedelar bor i Storstockholm. 71% arbetar inom privat sektor, 24% inom offentlig sektor och resten i ideell sektor. 63% vill byta jobb inom det närmaste året och mer än 8 av 10 har en slutförd högskoleutbildning.

För mer information om Kommunikatören 2010 kontakta:

Christina Hammer, delägare Hammer & Hanborg tel: 0708-34 62 70,

e-post: christina.hammer@hammerhanborg.com

Hammer & Hanborg är totalleverantör av kommunikationskompetens till företag i Sverige och Norge oavsett nivå - från Student till Specialist och Excecutive. Vår nära och personliga relation med professionella kommunikatörer är en avgörande framgångsfaktor. Därför ska vi främja kommunikatörernas olika roller och deras karriärer. Vi är ett företag som ger mervärde till såväl företag som kandidater.