Nobia AB

Resultat per aktie ökade 34 procent

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:58 CET

Köksföretaget nobias omsättning ökade under fjärde kvartalet 2006 med 23 procent till 4 056 miljoner kronor (3 291), samtidigt som rörelseresultatet ökade med 23 procent till 347 miljoner kronor (281). För helåret ökade omsättningen med 25 procent till 15 590 miljoner kronor (12 442). 2006 års organiska tillväxt uppgick till 11 procent. Resultat per aktie ökade med 34 procent och uppgick till 14,78 kronor (11,01). Rörelsemarginalen stärktes till 8,5 procent (8,0) och rörelseresultatet ökade till 1 327 miljoner kronor (993).

Förbättringen av årets rörelseresultat var en följd av ökad försäljning i samtliga regioner tack vare god efterfrågan, fortsatta marknadssatsningar och förvärvet av franska Hygena.
Under fjärde kvartalet har strukturåtgärder genomförts i samtliga tre regioner i syfte att öka integrationen och stärka konkurrenskraften.Styrelsen föreslår höjd utdelning till 6 kronor (3,50) och avser att föreslå en split 3:1 till årsstämman.

Koncernchefens kommentar:
- Tillväxten har fortsatt i det fjärde kvartalet. Hygena har fortsatt att bidra positivt till resultat per aktie. Vi arbetar vidare med att stärka vår inre effektivitet, säger VD och koncernchef Fredrik Cappelen.