Swedish Meats

Resultat Swedish Meats 2006: Resultatlyft

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 13:35 CET

– Stärkt position och partnerskap för tillväxt
– Bästa avräkningspriserna på fem år
– Förslag om slutlikvid på 140 MSEK


Trots en fortsatt pressad marknadsbild under 2006 levererar koncernen ett resultatlyft bättre än utlovat och klart mycket bättre än föregående år, 163 MSEK (59) i rörelseresultat före jämförelsestörande poster. Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster var 116 MSEK (61).

– Det är ett kraftigt styrkebesked att vi kunnat hålla fokus på resultatet samtidigt som vi genomgått en ganska omtumlande period i företagets historia, säger Magnus Lagergren, koncernchef Swedish Meats under 2006, numera VD Scan AB. Även om vi förbättrat resultatet så är det totalt sett inte tillräckligt för ett företag som omsätter 10 miljarder kronor.

– Men det som kanske glädjer mig ännu mer är att vi samtidigt visat på högre och stabila avräkningspriser än på många år. Det borde vara en tillväxtinjektion för slaktdjursproducenterna inför framtiden.

Inledningen av året var som vanligt svag även om utvecklingen var något bättre än året innan. Dessutom fortsatte priserna för råvaror att gå upp samtidigt som vi hade svårt att kompensera oss för detta i handelsledet. Efter genomgripande diskussioner med våra största kunder kunde vi dock genomföra prishöjningar i charksortimentet under hösten, vilket också bidrog till att avräkningspriset stärktes.

– Handelns förståelse för behovet av prishöjningar medförde att avräkningspriserna stärktes under året, understryker Magnus Lagergren. Vi betalade ut 140 MSEK mer för motsvarande mängd slaktdjur under 2006 jämfört med 2005.

Under hösten tog vi flera strukturbeslut som kommer att vara långsiktigt väldigt betydelsefullt för effektiviteten i vår industri. Vi samordnar slakt och styckning i allt större utsträckning, vilket innebär att styckningen i Visby läggs ned och flyttas över till de större anläggningarna i Kristianstad, Linköping och Skara. Slakten i Helsingborg läggs ned och fördelas på övriga anläggningar. K-pack anläggningen i Malmö läggs ned och samordnas med verksamheten i Uppsala. Beslut har också tagits att anläggningen i Kävlinge ska läggas ned under kvartal tre 2008. Samtidigt byggs skivnings- och förpackningsanläggningen samt charkproduktionen ut i Halmstad. Tillsammans beräknas dessa åtgärder ge resultatförbättringar på omkring 86 MSEK.

– Dessa beslut skapar en långsiktig kostnadseffektiv industri som också ger förutsättningar för tillväxt, understryker Magnus Lagergren. Det är oerhört viktiga åtgärder men samtidigt vet vi att det är många av våra anställda som påverkas negativt, vilket vi måste ha förståelse för.

Under årets sista månad tog Swedish Meats ek. för. beslutet att genomföra det avgörande steget i den strategiplan man arbetat med sedan 2004. Det innebär att Swedish Meats operativa verksamhet har förts över till ett nytt bolag, Scan AB, som sedan januari ingår i det börsnoterade HK Ruokatalo Group (senare HKScan) och där Swedish Meats är en av huvudägarna. Swedish Meats ek. för. har tillsatt en framtidsgrupp som kommer ställa förslag till stämman 2007 hur man anser att nya Swedish Meats ska drivas vidare.

– Styrelsens uppgift har varit att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig ställning i Nordeuropa för Swedish Meats medlemmar. Den förändring som just nu genomförts är ett av de viktiga och nödvändiga steg för att långsiktigt uppnå de målen, säger Sören Kvantenå, styrelseordförande Swedish Meats ek. för.

Styrelsen har inför föreningsstämman 2007 framfört ett förslag om utdelning av slutlikvid på 140 MSEK.

Koncernen, MSEK

2005


2006

Omsättning

8872


10038
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster

59


163
Jämförelsestörande poster

2


-47
Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster

61


116
Finansnetto

-28


-54

Resultat efter finansnetto


33


62

Efterlikvid


-


-0*

Redovisat resultat efter skatt och efterlikvid


32


17

Balansomslutning

3350


4001
Soliditet, %

31


27

* Styrelsen föreslår till föreningsstämman en slutlikvid på 140 MSEK att betalas ut under 2007.

Viktiga händelser i korthet under 2006:

* Partnerskap med finska HK Ruokatalo Group
* Rörelseresultatet 163 MSEK (59) - klart bättre än föregående år
* Bästa avräkningspriserna på fem år
* Förstärkt samordning av slakt, styckning och konsumentpackat kött. Strukturförändringar och investeringar som ger resultatförbättringar på 86 MSEK
* Nytt skivnings- och förpackningscentrum och utökad charkproduktion i Halmstad
* Utökning och koncentration på skivning samt förpackning av bacon i Swinoujscie
* Ny vd och koncernchef. Integrering av ledningsorganisation för tydligare resultatfokus
* Förvärv av SLP Pärsons genomfört
* Skånekött i Skurup nedlagt
* Attraktivt fusionsförslag med KLS avvisat
* Styrelsen föreslår till föreningsstämman en slutlikvid på 140 MSEK


För vidare information kontakta:
Magnus Lagergren, koncernchef, tfn: 0511-253 81 mobil: 070- 255 52 35
Matts Rosendahl, ekonomidirektör, tfn: 08-725 85 65, mobil: 070-541 46 81
Hampe Mobärg, informationsdirektör, tfn 0730-68 35 70


Om Swedish Meats ek. för.
Föreningen ägs av 21 200 svenska lantbrukare och är en av de största ägarna till HK Ruokatalo Group (senare HKScan), med en ägarandel på 12,3%. Swedish Meats köper in slakt- och livdjur av medlemmarna och förmedlar dessa till Scan AB.