Avesta kommun

Resultaten av medborgarundersökningen analyseras

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 17:19 CET

Idag kom rapporten som sammanfattar resultaten av medborgarundersökningen som utförts av SCB på uppdrag av Avesta kommun.

– Den här medborgarundersökningen kommer att bidra till den vidare utvecklingen av Avesta kommuns verksamheter, säger Agneta Thörnqvist, kommunalråd, Avesta kommun.

Undersökningen genomfördes under tiden 15 september-3 november, och svarsfrekvensen var 54 procent. Enkäterna skickades ut till medborgare i åldrarna 18-84 år. De flesta svarande är i de äldre åldergrupperna. Undersökningen ger en överskådlig bild av hur medborgarna uppfattar Avesta kommun – vilka attityder de har till livet i kommunen, och det som kommunen erbjuder i form av service och tjänster.

– Det här är en övergripande undersökning. Vi gör även andra, fördjupade undersökningar inom olika områden, säger Agneta Thörnqvist.

– Något som förvånar mig är attityden till äldreomsorgen. I medborgarundersökningen får vi lågt betyg, trots att brukarundersökningar visar att kommunen får högt betyg av dem som använder äldreomsorgen.  Mitt första intryck utifrån detta är att vi måste bli bättre på att informera om verksamheten. Det här är en av de saker som vi får analysera vidare.

Andra resultat var mer  väntade.

– Att vi får högt betyg vad gäller vatten och avloppshanteringen var väntat, liksom det låga förtroendet vad gäller vägunderhåll.

I rapporten redovisas olika typer av nöjd-index, där rapportens analysmodell resulterar i förslag kring vilka utvecklingsområden kommunen ska prioritera.

– Det är särskilt detta vi ska titta på. Det är viktigt att prioritera de åtgärder som kan bidra till en bättre upplevelse av att bo och leva i Avesta kommun, säger Agneta Thörnqvist.

– Vi har all möjlighet att påverka till det bättre om vi gör rätt saker.

Presskontakt: Agneta Thörnqvist, kommunalråd, Avesta kommun
Tel. 0226-64 50 05
Mobtel. 0708-64 50 05

Rapporten: se bifogad pdf-fil