Timrå kommun

Resultatet 2009 - klart bättre än budget

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 15:21 CET

Timrå kommun gör ett resultat på 15,6 miljoner kronor för 2009. Det är 13,5 miljoner kronor bättre än budget. Det visar kommunens preliminära bokslut, som presenterades för kommunstyrelsen igår. Ett intensivt arbete att hålla nere kostnaderna har bedrivits i verksamheten, vilket har lett till att kostnadsnivån för kommunstyrelse och nämnder ligger på en något lägre nivå än föregående år.

– 2009 var ett tufft år och det goda resultatet speglar inte minst de kraftfulla åtgärder som genomförts ute i verksamheterna, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.

 – Vi använder nu pengarna för att betala underskottet från 2008, vi öronmärker pengar för pensionsutbetalningar och har dessutom en buffert inför 2010 och 2011, som också blir ekonomiskt ansträngande år.

Premien för vissa av arbetsmarknadsförsäkringarna har under året sänkts i två omgångar, från 1,9 % till 0 %. Den sista sänkningen kom i december. Detta har inneburit en kostnadsminskning på cirka 7 miljoner kronor för kommunen. Kommunens intäkt från fastighetsavgiften har ökat med cirka 4 miljoner kronor jämfört med budget. De låga räntorna samt att Sveriges Kommuner och Landsting har delat ut pengar från sitt kapital har lett till att kommunens räntenetto blivit cirka 5,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Finanskrisen har inneburit minskade skatteintäkter för kommunen. Dock inte i den utsträckning som prognoserna under början av året peka de mot. Minskningen stannade på ett underskott jämfört med budget på cirka 2 miljoner kronor.

I budgeten för 2009 hade kommunen tre finansiella mål. Målet om att resultatet ska uppgå till minst 0,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag uppfylldes. Resultatet uppgår till 2 %. Målet om att kommunens långfristiga låneskuld ska fortsätta att minska med 20 miljoner kronor per år uppfylldes. Minskningen var 21,4 miljoner. Kommunen har också ett mål om att soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) successivt ska öka. Den ökade med 1 %-enhet, från 23 % till 24 %, under 2009, vilket innebär att målvärdet på 27 % inte riktigt uppnås.

Pressmeddelandet är en preliminär information om kommunens bokslut för 2009. Siffrorna kan komma att justeras innan den slutliga årsredovisningen presenteras.

För ytterligare information: Ewa Lindstrand, telefon 070-551 85 58