Tedestrand coaching AB

Resultatet är det enda som räknas när komplexa livsproblem ska lösas!

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 23:12 CET

Psykologisk orientering

Jag vill visa vad några klienter som sökt hjälp av mig upplevt genom den psykologiska orienteringen med karta som idag är skapad och kan användas för komplexa livsproblem. Jag vill visa hur man upplevt kartprocessen och skillnaden till traditionella samtalsmetoder genom nedanstående korta intervjuer av några klienter, resultaten är också i huvudsak varaktiga över tid.

Förutom nedanstående berättelser beskrivs också en process med panikångest mer detaljer, samt den vetenskapliga utvärdering som är gjord via dessa länkar två länkar:

PROCESS: http://tedestrand.blogspot.se/2013/02/psykologisk-orientering-resultat.html

VETENSKAP: http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Försök se de mönster som är en röd tråd i samtliga processbeskrivningar! - Det går snabbt - Det skapar mod att lämna det gamla tillståndet -det skapar tillit och trygghet till processen ända in i mål.

Henriks bakgrund:

Man27 år. Separationsprocess efter långvarit förhållande. Känslomässiga problem i samband med separationen som utvecklats till ångest.

Vad har Tedestrand-Metoden gett dig? Metoden har gett mig en inblick hur jag fungerar som person. Jag har verkligen lärt känna mig själv genom den här metoden. Metoden har gett mig ett bra verktyg för livet och hur jag ska handskas i stunder när det kan kännas tungt.När man väl lärt sig använda ”Kartan” så har jag en tro på att man kan klara det mesta. Det som varit nyttigast för mig är att jag berört mina egna tankar som jag tidigare flytt från för att de varit tunga att möta. Jag betraktade mig själv som en stark person innan jag träffade Anders, men efter mina besök och arbetet med mig själv så är jag starkare än någonsin tack vare metoden.

Hur uppfattade du processen och förståelsen av den?

Jag hade ingen större erfarenhet av terapi sen tidigare men de få gånger jag har pratat med en kurator, psykolog eller liknande så har jag uppfattat det som meningslöst prat. Här måste du möta dig själv och har hela tiden en karta med de begrepp som du känner att falla tillbaka på. På något sätt så ser man att de tillstånd man varit i inte behöver vara varaktiga utan att det finns ett sätt att bemöta dem och ta sig loss. Personligen greppade jag kartan ganska omgående och tycker att den är ett klockrent redskap för att förstå. Logisk helt enkelt.

Hur upplever du skillnaden mot andra terapier du försökt få hjälp av?

Skillnaden är att du kan se var du varit, var du är och vart du vill när du greppat kartan. Har som sagt ingen större erfarenhet av terapi sen tidigare men det finns inget som gör det så tydligt som den här metoden.

Hur har det förändrat din vardag?

Det har förändrat min vardag hur mycket som helst. Jag var verkligen vilsen när jag träffade Anders första gången. På något sätt var det här ett välbehövligt uppvaknande som har gjort att jag hittat glädjen till mig själv igen. Förr kunde den glädjen vara att finnas till för andra men att man glömde bort sig själv i det hela. Jag har fått sånt lugn i mig själv att jag känner mig tillfreds i nästan alla situationer. Jag vet var jag varit och vart jag ska och dyker det upp hinder på vägen så vet jag att jag kommer att ha en klar plan för att ta mig igenom det. Min vardag idag är mer betydelsefull än innan.

Hur ser din framtidsbild ut nu? Jämfört med tidigare.

Den är ljus och mindre stressad än tidigare. Förr var jag tvungen att ta hänsyn till en annan människa innan jag kunde tänka på mina egna behov. Nu har jag verkligen hittat en balans där jag kommer ta beslut som känns bra för mig själv i första hand istället för att ta beslut som gynnar andra mer först och sen mig själv. Man kan inte förutse vad som kommer hända i framtiden men det jag vet är att jag har ett sätt att bemöta det på utan att klappa ihop som tidigare.

Annices bakgrund:

Kvinna 27 år. Långvariga känslomässiga problem som utvecklats till en känsla av inre kaos - och förvirring, med symtom som tvångstankar, kontrollbehov, oro och ångest. Sökt hjälp från olika terapigrenar under en längre tid men inte lyckats komma igenom sin problematik.

Vad har Tedestrand-Metoden gett dig?

Den har gett mig en fantastisk insikt och medvetenhet om både mig själv och andra människors beteenden och vad som egentligen ligger till grund för dessa, samt hur man faktiskt ganska enkelt kan omvandla ett destruktivt kretslopp, bestående av negativa tankar, känslor och handlingar, till ett konstruktivt sådant.

Hur uppfattade du processen och förståelsen för den?

Tedestrand-Metoden redovisas rent visuellt och blir därmed väldigt konkret och enkel att ta till sig – vilket också gör den till en mycket snabb och effektiv terapiform.

Hur upplever du skillnaden mot andra terapier du försökt få hjälp av?

Jag har upplevt andra terapier som ganska klara under samtalens gång, men mindre klara när man gått därifrån. De har varit en hjälp i starten men som inte riktigt hållit hela vägen fram. Det är lätt att gå vilse igen när man plötsligt ska fortsätta på helt egna ben: ”Hur var det man skulle göra nu igen?”

Hur har det förändrat din vardag?

Min vardag har förändrats drastiskt då jag skulle vilja säga att jag numera ser saker och ting ur ett rent fågelperspektiv, d.v.s. att jag har fått en väldigt klar syn över hur jag bör gå in och korrigera sådant som jag tidigare upplevde som komplicerat och diffust.

Hur ser din framtidsbild ut nu? Jämfört med tidigare?

Jag har aldrig varit så målmedveten och fylld av visioner som jag är idag, samtidigt som jag också lärt mig substansen av att vara verkligt närvarande. Att må bra är ju faktiskt inte så svårt!

Kickis bakgrund:

Kvinna 54 år. Ätstörningar sedan tonåren. Sökt hjälp under mycket lång tid. Bl.a. har specialistvård för ätstörningar under lång tid försökt hjälpa henne utan framgång.

Vad har Tedestrand-Metoden gett dig?

Tedestrand-Metoden har gett mig ett redskap, en karta att våga vilja leva fri från ångest och felprogrammerade tidigare destruktiva tankar och mönster. Jag känner mig fri i sinnet och levnadsglad. Jag tänker efter före och tar mitt ansvar över mitt liv och mina val. På en månad har jag lyfts ifrån totalt utkörd och dränerad "ätstörd" till en som vill - och vågar leva och känna. Tanke ord och handling... Besöken hos Anders ger mig kött på benen. Nu är det handling som gäller. Att tänka och prata om förändringar är en del av processen men handlingen är att släppa taget om det destruktiva, sedan flyter kretsloppet lättare.

Hur uppfattade du processen och förståelsen av den?

Det var som en förlösning, att träffa någon inte bara förstod vad jag brottades med, utan som till och med ritat en karta så jag även kunde visualisera mina känslor, och vad som händer om jag släpper taget och går in i det positiva kretsloppet. Jag har tänkt att det måste vara fel på mig, alla mina tankar som bara ältas runt i en surdeg, men här fanns en karta som visade mig vägen över bron.

Hur upplever du skillnaden mot andra terapier du försökt få hjälp av?

Går ej att jämföra. Tidigare terapier höll mig kvar som ett offer. Det ältades och ältades samt tog tid och energi i en nedåtgående spiral. Man sa vad jag skulle göra och tänka men ej hur jag skulle nå dit. "Som att kasta i en mus i en gräddskål; simma simma av bara livet så "kanske" det blir smör så du kan kravla dig upp över kanten"! Jag undrar om de auktoriserade terapierna verkligen vill att man ska bli frisk??? Jag är 54 år nu och har valsat runt i sjukvården sen 17-årsåldern. Jag tror från början det kanske var en undran om livet; sen blev jag nog "det" dom sa att jag var. Hos Anders är jag en människa. Han ser mig och han vet hur jag känner, för han har egen erfarenhet. Han bekräftar mig som människa, ej som en sjuk människa.

Hur har det förändrat din vardag?

Jag är levnadsglad, tar mig själv på allvar. Jag finns - jag är. Jag känner att jag har en framtid. Jag vågar känna det jag känner, och väljer bort det som är skadligt för mig . Jag är fri från skam - /skuld känslor och jag har önskningar om mitt liv framåt. Jag vågade inte släppa kontrollen tidigare och hade försvarsmurar i intellektet, struntade i kroppens signaler. Nu är vi enade - i kropp och själ.

Hur ser din framtidsbild ut nu, jämfört med tidigare?

Jag tror på en framtid. Det gjorde jag ej för en månad sedan. Jag känner att jag har hittat min kropp och själ! Att veta att det finns en människa till som vet hur jag känner och som vet vem jag är, som finns där om jag behöver, är en stor gåva. Jag sökte och nu har jag hittat hem.

Peters bakgrund:

Peter har en historia som anställd med ett otal försök till behandling av sitt alkoholmissbruk. Eftersom ingenting hjälpte fick han avsked för några år sedan pga. sitt missbruk. Problemet har varit långvarigt, och han har provat många behandlingsmodeller inklusive 12-stegsbehandling, men ingenting har hjälpt. Han har dessutom förlorat körkort och haft andra stora problem.

Vad har Tedestrand-Metoden gett dig?

En bild av att destruktiva tankemönster kan föda varandra men att det går att ta sig ur det genom att istället föda livsbejakande tankar.

Hur uppfattade du processen och förståelsen av den?

Det gick förvånande snabbt. Redan första gången förstod jag sambandet mellan tankar och handling, och att jag kan förändra det. Det krävde naturligtvis arbete men resultatet kom omedelbart, därför var det ett nöje.

Hur upplever du skillnaden mot andra terapier du försökt få hjälp av?

Andra terapier som 12-stegsmetoden har fokuserat mycket på min historia, som; Minns du första gången alkoholen gav dig allvarliga konsekvenser? Vilka har du gjort illa när du druckit osv? Det gav mig bara dåligt samvete och skuldkänslor. 12-stegsmetoden vill också att jag ska ge ansvaret över mitt liv till något diffust som man kan kalla gud eller något annat och bygger sin idé på rädsla för alkohol och vetenskaplig fakta. Det fungerade inte på mig.

Hur har det förändrat din vardag?

Jag har förstått att livet går ut på att må bra, som bieffekt vill jag inte dricka alkohol då jag inte vill förlora kontrollen och det goda jag är på väg mot. Jag har gått vidare med bl.a. ”mindfulness” som för mig har blivit en del av ”bron” (som Anders beskriver) till det bättre tankemönstret. Det lär mig att tankar inte ska styra mig utan jag ska styra tankar medvetet. Meditationen ger mig en lugn och trygg bas och jag låter inte längre det förflutna styra mina handlingar.

Hur ser din framtidsbild ut nu? Jämfört med tidigare.

Innan jag träffade Anders så var jag väldigt deprimerad och såg ingen väg ut ur eländet trots att familjen ställde krav på att något måste göras. Idag känner jag ett lugn inför framtiden och vet att jag är på rätt väg. Nu kan jag bara leva så gott jag kan så att omgivningens förtroende för mig kommer tillbaka.

Svens bakgrund :

Man på 56 år. Långvarigt spelberoende. Levt i en dysfunktionell relation under många år. Känslomässiga problem som varit djupa sedan barndomen som lett till en nedåtgående spiral.

Trots åtta års kontinuerlig psykoterapi med olika metoder så är inte tillståndet förbättrat. Han säger själv; ”Jag har lärt mig mycket av all terapi men jag mår inte bättre” Yrkesmässigt akademiskt utbildad tjänsteman. Har inte alls kunnat utvecklas med den potential som finns, har stått still underlång tid på samma nivå genom rutin. Spelproblemen känner han sig fri från efter kort tid.

Vad har Tedestrand-Metoden gett dig?

Hopp om att det finns en annan lösning, ett annat sätt att tänka. Tidigare föreföll det otänkbart att se på mig själv som en egen person med en fri vilja där jag kan uppnå ett tillstånd av harmoni med mig själv och min omgivning. Jag har inte ens tänkt tanken eller reflekterat över något annat tillstånd. Anders beskrivning av sin egen bakgrund har i många avseenden liknat min egen och det har hjälpt mig att förstå att det måste finnas ett annat tillstånd och en annan väg.

Hur uppfattade du processen och förståelsen av den?

Kände igen många olika delar i den men hade till en början svårt att greppa det unika med en så enkel aforism som att ”du måste ha en karta”. I det tillstånd jag då befann mig kändes detta allt för enkelt. Vet inte ännu om jag förstått processen till fullo, men eftersom jag mår mycket bättre nu så måste processen fungera. Avgörande för mig har varit insikten att jag måste släppa det gamla.

Hur upplever du skillnaden mot andra terapier du försökt få hjälp av?

Den är framåtsyftande och ger en bättre helhetsbild och ett koncentrat av alla de olika delar som måste ingå för att skapa förändring i grunden. Övriga terapier har antingen haft fokus på orsaker bakåt i tiden, eller fokuserat på enbart ett annat tänkande, eller på enbart kroppsliga uttryck för psykiskt lidande och behandling -/lindring av symtom. Tedestrand-Metoden ger mer svar på; Men sen då....? Det finns ett mer konkret mål för terapin.

Hur har det förändrat din vardag?

Äntligen efter 40 år har jag skilt mig och flyttat till en egen lägenhet. Efter att ha levt i ett ”fängelse” inom äktenskapet och nästan fullkomligt ignorerat mina egna behov och önskningar. Jag har börjat öppna mina sinnen.

Hur ser din framtidsbild ut nu, jämfört med tidigare?

Jag anar ett annat möjligt tillstånd av ro och att kunna vara mig själv. ”En del av -och en kraft för mina sammanhang” är ett tillstånd som särskilt hägrar. Det har tidigare inte existerat i min sinnesvärld att jag genom min person kan bidra positivt med något för mina medmänniskor.

Christofers bakgrund (av Christofer själv):

Jag har sedan jag var 12 år nyttjat alkohol och droger . Vissa perioder mer, andra mindre. De senaste åren dominerade droger mitt liv då jag nyttjade amfetamin ibland dagligen och ofta i samband med alkohol. Jag brukade säga att Festa var min hobby. Det var något jag var väldigt bra på. I flera år har jag sagt till mina nära, närjag blivit konfronterad att: ”Jag måste väl för fan få festa och ha kul” Slår man upp det i min nya ordbok över mitt förflutna står det: ”Jag måste välför fan få knarka. Jag orkar inte känna något” Anders frågade mig om drogerna betydde mer för mig än min familj. Jag svarade instinktivt NEJ! Den enda parallell jag kunde dra mellan de två var, att jag faktiskt skulle välja min familj om någon höll de båda över ett stup. Svaret jag fick var så enkelt, att det var termer jag inte kunde begripa eftersom för mig var jag tvungen att sätta livet på prov för att det skulle mäta sig med drogernas betydelse för mig. Svaret jag fick var att varje gång jag blivit ombedd av min gråtande sambo, eller mina vädjande föräldrar att inte ta droger, och sedan gjort det, så har jag varje gång valt drogerna före min familj. Detta är inget jag känner skuld för i dag, då jag vet att det är omedvetna beslut jag tagit. Idag behöv er jag inte använda döden som referens för att kunna se vad som är rätt eller fel.

Vad har Tedestrand-Metoden gett dig?

Metoden har gett mig svaren på de frågor och föreställningar som följt mig genom livet. Den har gett mig möjligheten att tolka och förstå sambandet mellan känsla och beteende. Jag kan idag se på problem i en annan dimension, i form av ett kretslopp, en ond cirke l, där mina destruktiva tankar leder till ett dysfunktionellt beteende som i sin tur föder mina dysfunktionella tankar om mig själv. Metoden har fått mig att inse hur kraftfullt och effektivt man medvetet kan styra sitt liv genom medveten inmatning. Kort och gott; med Tedestrand-Metoden lade jag grundstenarna för mitt funktionella vuxna liv. Där jag är ansvarsfull, medveten, nykter och ödmjuk. Det livshus jag bygger på den grunden vill jag bo i resten av mitt liv.

Hur uppfattade du processen och förståelsen av den?

Min process var till en början väldigt intensiv, intensiva känslor av styrka och lycka. Första tiden vandrade jag om kring i ett rus, ett rus som höll mig borta från de andra rus jag annars valde att hänge mig åt, i form av narkotika och alkohol. Med tiden hamnade jag vid olika vägskäl där mitt gamla jag och mitt nya jag skrek i varsitt öra. Med tillit för min process valde jag rätt vägar vid dessa vägskäl och med tiden infann sig en insikt och ett slags fågelperspektiv över mitt liv. Allt kändes väldigt lätt att analysera och slutsatserna avlöste varandra. Vi kallade de olika delarna - eller personligheterna för Lilla Christofer och Stora Christofer, och för mig är det precis det min process har handlat om. Jag gick från ett oansvarigt vilset barn till en kraftfull, ödmjuk och nykter man, med ett bagage som jag nu stolt kan bära, eftersom de erfarenheter har fört mig dit jag är idag!

Hur upplever du skillnaden mot andra terapier du försökt få hjälp av?

Den stora skillnaden för mig, var att Tedestrand-Metoden är utformad av en mans EGNA erfarenheter. När jag för första gången mötte Anders och han förklarade metoden för mig, så kanske jag inte litade på alla ord han sa, men jag kunde ju inte förneka att mannen som satt mitt emot mig var ett livs levande bevis för att det fungerade. Vad som för mig har varit problemet med olika samtalsformer är just kommentarer som ”Jag förstår hur du känner det”. Detta sagt av en människa som aldrig upplevt känslan av total uppgivenhet, som själv inte förstår varför man inte klarar av att bryta ett mönster eller sitt missbruk. Det är det här som är unikt för Tedestrand-Metoden. Den förklarar vägen för dig på det mest trovärdiga sätt som är möjligt. Eftersom det här är en väg en människa själv har vandrat och som lämnat brödbitar i sitt spår, dvs en karta och processmetod, blir det hela mycket trovädigt!

Hur har det förändrat din vardag?

Min vardag har inte blivit förändrad. Jag har äntligen fått en!

Hur ser din framtidsbild ut nu? Jämfört med tidigare.

Jag har lärt mig att se min framtid där jag känner att den är aktuell och nåbar. Förut var det mycket grumliga tankar och förhoppningar, att ”en dag.....” Det gjorde att jag tappade fokus på vad som var tvunget att ske just nu. Det är just det här livet handlar om; att medvetet njuta av nuet. Det är svårt att se mållinjen på ett maratonlopp vid första vätskekontrollen.

Else-Maries Bakgrund:

Alkoholberoende sedan lång tid tillbaka. Har inte haft en helt nykter vecka de senaste 10 åren. Kontinuerlig Psykologisk orientering 6 månader hos Anders Tedestrand. Inledningsvis en gg/ vecka ca 2 månader. Därefter varannan, var tredje vecka. Behandlingen är avslutad. Resultatet är fullständig alkoholfrihet - och ingen drivkraft att dricka igen kvarstår. Uppföljningssamtal planerat om ca 3 månader.

Vad har Tedestrand-Metoden gett dig?

Allt! Jag har fått min livskvalitet tillbaka, tagit kontrollen över mitt liv. Jag har fått tillbaka min energi.

Hur uppfattade du processen och förståelsen av den?

Processen är som en karta. Det är ”bara” att hitta koden tillsammans med Anders. Den är lätt att förstå , man ser helheten.

Hur upplever du skillnaden mot andra terapier du försökt få hjälp av?

Jag såg inte målet i andra terapier. Det var för mycket pekpinnar. Anders förstår problemen jag hade och det är skönt.

Hur har det förändrat din vardag?

Jag har ett liv nu!! Jag har allt som jag hade förut av alla tankar, men tänket är annorlunda.

Hur ser din framtidsbild ut nu? Jämfört med tidigare.

Frihet!! Jag hittar min väg och mina mål. Livet är enklare!

Rolands bakgrund:

Alkoholberoende som har stegrats de senaste åren, dricker i perioder. Har efter fyra månaders samtal sannolikt hittat en varaktig nykterhet. En bra process med ett par återfall vilka har genomarbetats och stärkt processen mot en varaktig nykterhet. Roland tog till sig processförståelsen relativt snabbt, redan vid tredje samtalet lades grunden för processen. Det har därefter varit en bra process mot en varaktig lösning på problemen och positiv förändring i Rolands fortsatta liv.

Vad har Tedestrand-Metoden gett dig?

Den har gett mig tillit – och tro på vägen till en nykterhet. Det gäller att försöka ta den raka vägen, men den kan tyvärr vara belagd med stenar o dyl. Ibland. Det kan bli ett steg bakåt för att komma två framåt ibland. När man ser bilden/kartan framför sig förstår man innebörden. Sedan gäller det att ta åt sig det den förmedlar.

Hur uppfattade du processen och förståelsen av den?

Anders poängterade ett antal gånger till mig när vi hade våra samtal kartans delar och i vilken fas jag befann mig i. Det som slog mig mycket var att känslor tar sin tid att bearbeta och komma över. Jag har gått igenom en bitter och känslosam separation efter nästan 40 år tillsammans. Har ibland druckit en del alkohol och ibland alldeles för mycket. Det har då slutat med tokigheter. Anders har förklarat för mig att om jag ska kunna gå vidare i livet är det noll alkohol som gäller. Det har varit några bakslag med det och Anders och jag har samtalat om det och nu är det ett bra tag sedan jag smakat alkohol.

Hur upplever du skillnaden mot andra terapier du försökt få hjälp av?

Tedestrand-Metoden är mer rakt på sak. Det är en vägvisare som ger en mer samlad bild på hur man t.ex. funkar i en kris. Sedan är Anders en person som också är rakt på sak och samtidigt ärlig och rättfram. Anders ställer också ”lite” krav på personen ifråga. Anders och hans metod har utvecklats av hans egen erfarenhet som han litar på till 100% och följer. Den kan nog passa till flertalet som hamnar i en krissituation.

Hur har det förändrat din vardag?

Tidigare var det måndag hela veckan för mig. Nu är det torsdag- fredag hela veckan. Med andra ord; jag hade ingen större framtidstro tidigare. Inser nu att det är bättre att tänka till före än efteråt. Vet också nu att känslor kan ta ett tag att bearbeta. Anders och jag har talat om det ganska mycket och jag vet att det kan ta sin tid att komma över det. När tankarna kommer ibland så gäller det att öppna dörren till garderoben och låsa in det gamla. Har försökt att anamma det och lyckats!!

Hur ser din framtidsbild ut nu? Jämfört med tidigare.

Det har gått framåt en bra bit på vägen. Anders och jag har talat om framtiden. Anders har sagt att man ska ha önskningar och en del har faktiskt redan slagit in på min resa!! Själv har jag bearbetat en del av mig själv för att inte gå några steg bakåt, utan full fart framåt så gott det går i lagom takt.

Till sist ett SMS skickat av en klient från vårt grannland Norge:

Fakta om klienten är följande; Alkoholproblem som accelererat de senaste åren. Kontaktade mig, vi har därefter träffats fysiskt två gånger och haft två Skypesamtal. Totalt fyra samtal. Alla som arbetar med alkoholproblematik anser nog att det är omöjligt att få någon att stoppa ett långvarigt alkoholberoende och hålla fast vid det efter så få samtal - och så kort process. Det är möjligt om man har en karta till hjälp, annars håller jag med om att det nästintill är omöjligt. Jag har dessutom flera liknande exempel på osedvanligt snabba processer som håller. Och håller de inte så korrigeras återfall betydligt enklare med karta av naturliga - och självklara skäl. Orden som klienten använder är väldigt stora förstås. Man ska förstå känslan av att ha lyckats bryta något av det svåraste som finns i i livet på ett enkelt sätt när man läser de stora orden. Fint är det i alla fall. Så här skrev hon:

"Ville bara säga att jag står ute och målar soluppgången. Du borde få Nobelpriset! Det här är så starkt lim! Jag vill föreläsa om det här om jag får. Stort tack för att du finns!"

En video som berättar mer om Psykologisk orientering med karta:


Tedestrand-Metoden

073-810 82 35

anders.tedestrand@gmail.com

www.tedestrandmetoden.se


Tedestrand-Metodens psykologiska orientering är en karta som skapats genom lång erfarenhet för att lösa komplexa livsproblem.

Kartan innebär att lösningen/vägen är klar redan innan processen startar, vilket ger helt nya möjligheter för flertalet att lösa det livsproblem man söker hjälp för. Kartan lärs ut till den hjälpsökande eftersom endast den hjälpsökande själv kan lösa sitt problem med stöd av kartan och terapueten.

Psykologin är inte undantagen de regler som gäller för all komplexitet, även psykologiguiden själv visar att komplexitet innebär att slumpen styr processerna i hög utsträckning om inte en visuell överblick är skapad för att lösa den komplexitet som hanteringen av stora mängder information innebär.

Att ingen karta skapats tididgare beror främst på att ingen kunnat tänka tanken att det är möjligt att skapa en enhetlig visuell överblick - karta inom psykologins område.

Detta är idag ett faktum genom Tedestrand-Metoden. Resultaten som redovisats genom en första liten vetenskaplig utvärdering och annan dokumentation visar på resultat som inte tidigare visats i någon psykologisk behandlingsform.