Regionförbundet Örebro

Resultatet av årets regionala utvecklingsforum: Bättre kollektivtrafik och ungdomsfrågor högst på listan

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:24 CEST

De högst prioriterade områdena under årets regionala utvecklingsforum var Regionförstoring genom bättre kollektivtrafik och Ungdomen - Örebroregionens viktigaste framgångsfaktor. Prioriteringarna gjordes av deltagarna på konferensen.

Andra områden som prioriterades högt av deltagarna var:

∙ Integration för vem och till vad? ∙ Tillväxt i det regionala näringslivet,

∙ Kultur för hälsa och demokrati, ∙ Naturturismens utveckling i regionen.

Deltagarna på regionförbundets regionala utvecklingsforum 4 september fick själva välja diskussionsämnen och sedan prioritera bland alla förslag. Deltagarna förde fram 39 ämnen för diskussion under temat Örebroregionen 2025 Vad vill vi? Vad kan vi? Av de föreslagna ämnena gjorde deltagarna en prioritering utifrån vad de önskar blir verklighet i framtidens Örebroregion.

Regionförbundet har sammanställt deltagarnas val som gjordes utifrån ämnesrubrikerna.

- Bättre kollektivtrafik ökar tillväxt och sysselsättning och utan bra förutsättningar för ungdomar har vi ingen framtid. Jag instämmer därför helt i konferensdeltagarnas prioriteringar, säger Irén Lejegren, regionstyrelsens ordförande.

I dokumentationen från de olika gruppdiskussionerna finns även andra exempel på vad deltagarna tycker ska göras för att lyfta regionen. En del handlar om vår självbild och hur den kan förbättras: "Vad ska bli vår nya symbol, vår nya Svampen?". Annat handlar om hur vi skapar efterfrågade upplevelser, marknadsför oss som den "sportigaste regionen" och att vi är ett Sverige i miniatyr "Kom och besök hela Sverige i Örebro län". En styrka som många deltagare nämner är även det starka föreningslivet som finns i hela länet.

Läs dokumentationen på www.regionorebro.se/rus

För mer information

Irén Lejegren, regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75

Magnus Persson, regiondirektör, 070-525 71 58