Nättidningen Payback / Payback Sverige

Resultatet av de två största polisinsatserna mot mc-klubbarna 2010!

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2011 17:11 CET

Jätterazzian i Göteborg

Låt oss börja från början med att citera polisens eget uttalanden efter insatsernas genomförande och jämföra dessa med utfallet. Efter insatsen i Göteborg kommenterade en anonym poliskälla insatsen enligt följande: "Det här är en av de största framgångarna i kampen mot organiserad brottslighet och den troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella”.

300 deltagande poliser, nationella insatsstyrkan, helikoptrar, pansarbilen Sandcat och med en förhandsanmäld media på första parkett. Göteborgsinsatsen kostade redan i initialskedet  skattebetalarna 27,9 miljoner kronor varvid de efterföljande kostnaderna i samband med två säkerhets- och högbevakade rättegångar ej medräknats. Och, resultatet? I tingsrätten dömdes två man till 1 respektive 2 månaders fängelse. Idag ändrade emellertid Hovrätten domen och friade bägge männen. Således har insatsen kostat de svenska skattebetalarna någonstans mellan 30 och 40 miljoner kronor utan att polisen kan redovisa något som helst resultat av insatsen! Och, kostnaderna för insatsen kommer att fortsätta ticka för all framtid då den svenska staten, och därmed i förlängningen skattebetalarna, för all framtid skall försörja den moraliskt fördärvliga Mega och hans hustru. Personerna vars uppgifter initierade insatsen.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7168060.ab

Eskilstunainsatsen

Vi går vidare och tittar på insatsen i Eskilstuna. 14 dagar före själva husrannsakan inledde polisen via svensk televison och lokala medier en demonsieringskampanj mot mc-klubben med anledning av en förestående mc-fest. Kampanjen kuliminerade med en husrannsakan med uppgiven anledning att personer med anknytning till klubben hade anhållits misstänkta för narkotikabrottslighet. Då presskampanjen föregick det rättsliga övergreppet insåg nog merparten av den tänkande befolkningen att narkotikaärendet bara var en förevändning för att störa och förstöra mc-klubbens festförberedelser. Och, mycket riktigt gjorde polisen inga narkotikabeslag som kunde binda mc-klubben till den hänvisade förunderökningen. Ett faktum som dock inte hindrade polisen från att sätta in en massiv styrka att kontrollera varje enskild festdeltagare till ytterligare stora kostnader.

Lars Franzell, presstalesman vid Sörmlandspolisen gjorde följande uttalande efter husrannsakningen: ”Vi är jättenöjda med resultatet av den husrannsakan som gjorts”. http://www.dn.se/nyheter/sverige/automatvapen-hos-hells-angels-1.1206287

Idag väcker åklagaren åtal mot fem män i det hänvisade narkotikaärendet. En man uppges vara medlem i Red and White Crew!? Ingen person från Hells Angels är således åtalad i ärendet. Fredrik Wallén, presstalesman vid Södermanlands polismyndighet kommenterar ärendet som följer i ett pressmeddelande: "Det här spaningsärendet är en framgång i arbetet mot den grova organiserade kriminaliteten och särskilt kopplat till vårt arbete mot Hells Angels etablering i Eskilstuna. Ärendet har hanterats i linje med den nationella satsningen mot grov organiserad brottslighet. Det var med anledning av det här ärendet som vi den 9 november 2010 fick underlag för en husrannsakan i Hells Angels klubblokal i Eskilstuna".

Slutsatser

Således backar polisen inte ett steg från den tidigare bedömningen av husrannsakningen utan anser fortfarande att den tidigare insatsen mot en mc-klubb, som det visar sig inte haft ett dugg med saken att skaffa, likväl är en framgång!?

De två beskrivna fallen är exempel på stora och oerhört kostsamma insatser inom ramen för mobiliseringen mot så kallad grov, organiserad brottslighet. De är också ytterst mediaexponerade exempel på polisens syfte och effektivitet när det avser mobiliseringen. Polisen är nöjda om de lyckas bygga på en bild av mc-klubbarnas kriminalitet uti media och inför allmänheten. Men är det verkligen måttet på mediaexponeringen som skall tillåtas ligga till grund för bedömningen av hur poliseb fullgör sitt uppdrag?

Självklart skall resultatet i form av lagföring alltid utgöra grunden för bedömningen av polisens effektivitet och resultatet av de två största satsningarna mot mc-klubbarna under 2010 är då noll och absolut ingenting! Kostnaderna? Ja, de kan vi tyvärr bara spekulera i då polisen vägrar att redovisa kostnaderna i de enskilda ärendena. En funktion som borde vara ett självklart krav för att just kunna bedöma på vilka områden polisen är effektiva och mot vilka grupper arbetet är både kostsamt, resultatlöst och ineffektivt.

Efterspel

Jag har personligen fått utstå en hel del kritik för mina skrivelser i ärendet. Av Per Sydvik på Göteborgsposten samt ifrån Lasse Wierup i Svensk Maffia - Fortsättningen. Jag har hela tiden förespråkat att insatserna varit onödiga, helt oproportionellt kostsamma i sammanhanget samt inte varit rättsligt betingade utan istället ett led i polisens kamp i media mot de grupper de utvalt att vara mest medialt intressanta. Med facit i handen kan jag enkelt konstatera att verkligheten givit mig rätt och slått belackarna duktigt på fingrarna! Kvar efter polisens uppgivna mål med insatserna finns inte ens en tummetott och de journalister som agerat på polisens vägnar måste känna sig lite snopna med tanke på det mediautrymme de tidigare ägnat händelserna, eller?

Jag hoppas att dessa insatser nu kan komma att fungera såsom ett instrument för självrannsakan samt en väckarklocka för media. Att få media att kritiskt granska och ifrågasätta polisens insatser och dess proportionalitet i sammnhanget. Att gå på djupet och ta fram fakta bakom den påstådda mc-kriminaliteten och inleda en granskning av hela polisens arbete i samband med mobiliseringen mot organiserad brottslighet. Då, har insatserna trots allt haft en funktion och inte bara varit ett övergrepp mot en enskild mc-klubb!

Peter Schjerva för Nättidningen Payback / Payback Sverige

Källor: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4276287
http://www.polisen.se/Varmland/sv/Aktuellt/Pressmeddelanden/Sodermanland/Atal-vacks-efter-mycket-stort-narkotikabeslag/    

Relaterade artiklar:

Eskilstuna:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisserad-teaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-1-foerspelet-520007  

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisserad-teaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-2-spel-och-efterspel-521046

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisserad-teaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-3-basfakta-loeften-och-valmoejligheter-522437

Göteborg:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/apropaa-det-raettsliga-efterspelet-till-jaetterazzian-i-goeteborg-440744  

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/facit-av-jaetterazzian-i-goeteborg-427990  

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/genmaele-till-goeteborgs-posten-gp-421898

 Mega:

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-1-435162

 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-2-437876

 

 

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name