Hammer & Hanborg Aktiebolag

Resultatet Kommunikatören 2014: Hur digitala kanaler påverkar organisationer i Skåne

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 16:18 CEST

Alla kommunicerar och alla är digitala – det är en sanning för de flesta idag. Samtidigt visar en undersökning genomförd av rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg att endast 31 procent i Skåne svarade att det finns tillräcklig kommunikativ kompetens i ledningen. Motsvarade siffra i hela landet är 35 procent. Det varierar mycket mellan olika funktioner och många chefer anses även sakna förståelse för vikten av digitala kanaler. Vart tredje företag saknar till och med en strategi för digitala kanaler.

Digitala kanaler är inte bara en väg att lyssna in och kommunicera ut. Det förändrar hur en framgångsrik organisation ska vara uppbyggd. Det är viktigt att inte tänka traditionellt utan se möjligheterna i samarbeten mellan olika discipliner, säger Christina Hammer, grundare Hammer & Hanborg.

För tionde året i rad har Hammer & Hanborg genomfört Kommunikatören, nordens största undersökning i sitt slag. Drygt 3 000 verksamma kommunikatörer har svarat på frågor kring kommunikation och hur digitala kanaler påverkar företag och organisationer idag.  

Dålig spridning av information internt, avsaknad av helhetstänk och brist på förståelse för de digitala kanalerna nämns som orsaker när kommunikatörer ska säga vilka som har bäst och sämst kommunikativ kompetens inom företaget. Bäst kommunikativ förmåga har VD/GD. I botten hamnar chefer för inköp, logistik, ekonomi och IT. Se listan i bifogade dokument.

Det finns också stora skillnader mellan branscherna. I toppen befinner sig de nya företagen medan basnäringen ligger i botten.

-  Det är tydligt att de yngre företagen tänker mer på möjligheterna med kommunikation och även bygger organisationen efter detta. Borta är stuprörs-tanken. För dessa företag är det samarbeten som styr, säger Christina Hammer.


Toppen… (hela listan finns)

1. Gaming (bäst)

2. Spel/lotteri

3. Kläder/design

Botten… (hela listan finns)

1. Skog-, massa-, pappersindustrin

2. Gruvbranschen

3. Elektronik- och teknikföretag


Avsaknad av strategi

Nästan alla organisationer använder digitala kanaler i sin kommunikation. Av dessa säger endast 4 av 10 att de har en digital strategi som är en del av den övergripande affärsplanen.

-  Den privata sektorn har kommit längre än den offentliga och ideella vilket är synd då det är en stor, potential resurs att använda medarbetare som megafoner, säger Christina Hammer.

Se hela listan i det bifogade dokumentet.


Läs mer på: http://hammerhanborg.com/Global/Kommunikatoren/SE/Kommunikatoren_kortrapport%202014.pdfFör ytterligare information kring undersökningen vänligen kontakta

Christina Hammer Delägare 08-459 03 51  |  0708-34 62 70


HAMMER & HANBORG - Hammer & Hanborg levererar kommunikativ kompetens till näringsliv och offentlig sektor i Norden. Vi förser alla delar av organisationen med talang och kunskap i en värld där allt – och alla – kommunicerar.