Lernia

Resultatförbättring för Lernia

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 13:07 CEST

Lernia uppvisar ett bättre resultat för första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Ökad efterfrågan från offentliga kunder samt inledda besparingsåtgärder ligger bakom resultatförbättringen.

Lernias rörelseresultat ökar första kvartalet till 51 (32) mkr trots att intäkterna minskade med 6 procent till 590 (631) mkr.

Den främsta anledningen till det förbättrade resultatet är en ökad efterfrågan från de offentliga kunderna. Samtidigt ses de första försiktiga effekterna av de besparingsåtgärder som det fattades beslut om i slutet av 2012.

– Det är naturligtvis positivt att resultatet har förbättrats för koncernen, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef för Lernia. Samtidigt är det fortsatt tufft marknadsläge, framför allt inom segment
Bemanning, och en utmaning att nå uthållig lönsamhet på våra marknader. Arbetet med att stärka våra kärnaffärer samt förbättra våra leveranser, som är en del av det fortsatta arbetet med vårt besparings- och omstruktureringsprogram, behöver vara i fokus under hela 2013.

Läs delårsrapporten i sin helhet här: www.lernia.se/Om-Lernia/Ekonomisk-information/.

För mer information, kontakta

Helena Skåntorp, VD och koncernchef Lernia
Tel: 0708 183907
helena.skantorp@lernia.se

Mikael Andersson, presschef Lernia
Tel: 072 254 6020
mikael.andersson@lernia.se


Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning och finns på fler än 100 orter över hela landet. Lernia gör det möjligt för människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.