Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbron varnar för flaskhalsar i rusningstrafiken

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 13:18 CEST

40.000 bilar och 43.000 tågpassagerare per dygn redan om tio år. Så ser prognosen ut för trafiken över Øresundsbron. Men trafiken är ojämnt fördelad över dygnet och redan inom några år kommer det att uppstå flaskhalsar i rusningstrafiken. Det framhåller Øresundsbro Konsortiet i ett brev till Infrastrukturkommissionen i Danmark.

- Detta innebär viktiga utmaningar i trafikplaneringen som vi menar bör tas upp i Infrastrukturkommissionens arbete, skriver Øresundsbro Konsortiet bland annat.

Under de senaste fem åren har biltrafiken över Øresundsbron fördubblats och siffran för 2007 väntas bli 18.600 bilar per dygn. Øresundsbron har kapacitet för betydligt fler bilar per dygn, men inom tio år är varannan bilist en pendlare och då blir trafiktrycket mycket hårt under morgontimmarna.Redan i dag kör uppemot 2.000 bilar i timmen mot Köpenhamn mellan kl 7 och 8 på morgonen. Om cirka fem år kommer det att bli trängsel på bron med cirka 4.000 bilar i timmen. Och om tio år blir det trängsel under hela morgonen.Merparten av trafiken fortsätter mot Köpenhamns centrum och arbetsplatserna runt Köpenhamn. Därför kräver trafikökningen förbättring av infrastrukturen i både Malmö och Storköpenhamn.Även järnvägstrafiken över Øresundsbron väntas få flaskhalsproblem i rusningstrafiken framför allt på grund av den ökade pendlingen. Totalt väntas passagerartrafiken med tåg öka från 21.000 passagerare per dag år 2006 till 43.000 per dag år 2017. Platsproblemen på tågen kommer att förvärras under de närmaste åren och det krävs fler tåg och tätare avgångar.Øresundsbrons kapacitet för tågtrafik kommer inte att utgöra någon begränsning. Vid optimal driftplanering (inga godståg under rusningstid) kan 15-17 tåg per timme passera Øresundsbron i varje riktning. Men om inte järnvägskapaciteten byggs ut uppstår det kapacitetsproblem vid Köpenhamns Flygplats i Kastrup, på Södra Stambanan i Skåne och på järnvägslinjerna i centrala Köpenhamn.Det främsta drivkraften bakom trafikökningen är den regionala utvecklingen på arbets- och bostadsmarknaden. Arbets- och studiependlingen över Øresundsbron spränger alla prognoser. Antalet dagliga pendlare beräknas öka från 19.000 i år till 54.000 år 2017. 85 procent av pendlarna väntas bo på den svenska sidan och 15 procent på den danska.För eventuell ytterligare information kontakta Øresundsbrons verkställande direktör Caroline Ullman-Hammer via tel. +45 40 76 65 55.

Med vänlig hälsning

Øresundsbro KonsortietAnna Holm

Informationschef