Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbrons halvårsrapport: Prognosen för hela 2007 justeras upp med cirka 30 milj DKK

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 11:12 CEST

Øresundsbrons första halvår 2007 gav ett underskott med 65 milj DKK före värdeförändring, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med första halvåret 2006. Bakom resultatet ligger en stark trafikökning i kombination med högre kostnader för räntor och drift. För helåret räknar Øresundsbron med en fortsatt stark trafikutveckling och justerar upp resultatprognosen med cirka 30 milj DKK.- Jag är nöjd med resultatet, säger Øresundsbrons verkställande direktör Caroline Ullman-Hammer. Trafikökningen har varit fantastisk och fortsatte under juli med en ökning på 17 procent. Det innebär med automatik högre driftskostnader, men kräver också att vi blir effektivare. Samtidigt har vi en stor skuld och räntorna på den kan vi bara delvis påverka.- Vi fortsätter att fokusera på att göra vår service till kunderna bättre och effektivare så att vi kan ta hand om alla på ett professionellt sätt.Biltrafiken över Øresundsbron ökade under första halvåret 2007 med 19 procent jämfört med samma period i fjol. Genomsnittet var cirka 17.000 bilar per dygn. Samtidigt ökade antalet tågpassagerare över Øresundsbron med 25 procent till 4,3 miljoner.Pendlingen är motorn i trafikutvecklingen. Andelen pendlare ligger nu på 37 procent av personbilstrafiken. Pendlingstrafiken gynnas av att danskarna fortsätter att flytta till Sverige i ungefär samma omfattning som under 2006. Samtidigt har antalet svenskar som får arbete i Danmark nästan tredubblats.Intäkterna från vägtrafiken ökade med 16 procent samtidigt som driftskostnaderna steg med 15 procent, vilket gav ett resultat på 491 milj DKK före avskrivningar och finansiella poster. Det är en förbättring med 10 procent jämfört med första halvåret 2006.Nettofinansieringskostnaderna ökade med 11 procent till 388 milj DKK på grund av den allmänna räntehöjningen i Europa. Räntehöjningen har dock bara delvis slagit igenom i resultatet eftersom en stor del av Konsortiets skuld är räntesäkrad.Resultatet före värdeförändring blev ett underskott med 65 milj DKK, det vill säga i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande period i fjol.Marknadsvärdeförändringen av företagets skuld och valutakursförändringar utgjorde 610 respektive 106 milj DKK, vilket betyder att periodens resultat blev en vinst med 652 milj DKK. Marknadsvärdeförändringen på 610 milj DKK påverkar inte i sig själv framtida betalningar av räntor och amorteringar och har därför ingen betydelse för Øresundsbro Konsortiets långsiktiga ekonomi.Huvudposterna i resultaträkningen framgår av nedanstående tabellMilj DKK
1:a halv-året 2007
1:a halv-året 2006

Vägtrafikintäkter
426,7
368,5

Järnvägsintäkter
214,3
210,5

Övriga intäkter
7,6
5,5

Intäkter totalt
648,6
584,5

Driftskostnader
-157,8
-137,2

Resultat före avskrivningar och finansiella poster
490,8
447,3Avskrivningar
-168,0
-161,7

Nettofinansieringskostnader
-387,7
-349,3

Resultat före värdeförändring
-64,9
-63,7Värdeförändring, marknadsvärdeffekt netto
610,4
853,3

Värdeförändring, valutakurseffekt netto
106,2
10,1

Periodens resultat
651,7
799,7Valutakurs för omräkning till SEK
80,43
80,74
I årsredovisningen för 2006 räknade Øresundsbro Konsortiet med att resultatet för 2007 skulle bli ett underskott med 117 milj DKK före värdeförändring. Resultatet väntas nu bli ett underskott på 84 milj DKK tack vare ökade trafikintäkter. Ett förbehåll måste dock göras för oförutsedda kostnader för de sista garantiarbetena och eventuella konsekvenser av Miljööverdomstolens dom om påverkan på fisket.Vägtrafiken på Øresundsbron under perioden januari-juni 2006 och 2007
Personbilar

etc.*
Lastbilar
Bussar
Totalt

Trafik per dag 2006
13.312
826
146
14.284

Trafik per dag 2007
15.913
935
148
16.996

Förändring
+19,6 %
+13,1 %
+0,5 %
+19 %

Marknadsandel 2006**
74 %
44 %
67 %
71 %

Marknadsandel 2007 **
76 %
45 %
69 %
73 %
* Personbilar inkluderar även varubilar, personbilar med släp samt motorcyklar.

** Gäller perioden januari-maj.Läs hela delårsrapporten här: http://www.oresundsbron.com/data/files/46/delaarsrapport_2007_se.pdf

Grafik över pendlingen: http://www.oresundsbron.com/data/files/45/pendlere_maj_2007.xls

Pressfotos Bridgephoto:http://bridgephoto.dk/search/result_group.php?search=1

username: press

password: press01

Med vänlig hälsning

Øresundsbro KonsortietAnna Holm

Informationschef

Tel. 040 676 61 93

Mobil +45 40 76 65 55