Resurs

Resurs forum - nu över 200 medlemmar!

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 17:33 CEST

Resurs, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället, är ett nätverk var syfte är att försvara och stötta sjuka och utsatta både som enskild och som grupp. Nätverket har nu varit aktivt i drygt ett år. Förra året samlade vi drygt 3000 namn i Påskuppropet mot de nya sjukförsäkringsreglerna, den såkallade Utförsäkringslagen. Protestlistorna överlämnades till Christina Husmark Pehrson den 20 maj, 2008.

Utförsäkringslagen innebär i korthet att arbetsförmågan hos den sjukskrivne efter 90 dagar ska bedömas mot andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen och efter 180 dagar mot hela arbetsmarknaden. Detta medför risk att den sjuke förlorar sin möjlighet att återgå till sitt arbete och sitt yrke. Vi befarar att den ytterligare påfrestning som detta innebär riskerar att allvarligt försämra hälsan och den sociala situationen för de som drabbas av så väl fysisk som psykisk sjukdom. Det finns också en överhängande risk att hela familjen hamnar i kris då den ekonomiska och sociala situationen snabbt förändras. Barn till sjuka riskerar att drabbas extra hårt.

En annan grupp som drabbas hårt är de som har tidsbegränsad sjukersättning eller de som skulle vara i behov av det. I denna grupp har vi många med psykisk sjukdom som kan behöva flera års rehabiliteringstid. Varaktig sjukersättning kräver att sjukdomen och nedsättningen av arbetsförmågan bedöms livslångt, något som kan vara svårt eller olämpligt att uttala sig om tidigt i förloppet.

På lördag ordnas manifestationer på sex platser i landet. Utmaningen att delta i detta kom från Aktionsgruppen för sjukförsäkrades rätt i Härnösand. Resurs anordnar eller medverkar i manifestationer i Helsningborg, Göteborg och Stockholm!

Vi kräver att Utförsäkringslagen rivs upp och att Sverige återigen får en sjukförsäkring som ger oss fullgott stöd vid sjukdom. Vi har inte råd att låta bli!

RESURS hälsar alla som stöder kampen mot Utförsäkringslagen varmt välkomna, oavsett om du själv är drabbad eller inte! Alla kan vi bli sjuka!