Linköpings kommun

Resurspoolen får utökat stöd för att bryta äldres isolering

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 10:39 CET

Resurspoolen får 200 000 kronor för att fortsätta verksamheten med träffpunkter under nästa år. Det är en viss ökning av stödetmed 57 000 kronor Resurspoolen planerar att utöka sin verksamhet och öppna två träffpunkter till i Lambohov.

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem som kan innebära otrygghet och en hälsorisk. Ungefär var tredje äldre är ensam mot sin vilja.

– Koalition för Linköping anser att kommunen ska ta ett större ansvar för att bryta äldres isolering. Ett sätt att göra det är genom nya träffpunkter, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Träffpunkter för äldre finns på Ekbacken, Ryds servicehus, Ullstämma servicehus, Tannefors servicehus, Skäggetorp servicehus, Linghems servicehus, Mariagården i Johannelund, Läscafé Stadsbiblioteket Räknestickan, och i Kentys lokaler i Ekholmen. Träffpunkterna drivs av Resurspoolen och i några fall i samverkan med andra föreningar i Linköping.

Träffpunkterna erbjuder fika, föredrag, sång och musik. Under 2015 hade träffpunkterna 5 600 besökare.

Resurspoolen är en ideell förening med socialt intresserade människor i alla åldrar. Volontärerna i föreningen utför frivilligt arbete utan ersättning. Både volontärerna och de som deltar i Resurspoolen uppskattar verksamheten.

– De som hjälper till mår bra av att känna att de gör en viktigt och betydelsefullt uppgift som uppskattas av dem som deltar på träffpunkterna. Att ha en meningsfull vardag är viktigt säger Mikael Sanfridson.

Vid sidan av träffpunkterna erbjuder Resurspoolen också tjänster som att följa med till läkare, vara promenadsällskap och liknande. Resurspoolens medlemmar utför inte uppgifter som utförs av anställd personal. Resurspoolen har funnits sedan 1994. Volontärerna undertecknar en tystnadsförsäkran.

Äldrenämnden och Resurspoolen tecknar ett avtal för 2016-2018. Resurspoolen får 200 000 kronor för att fortsätta verksamheten med träffpunkter under 2016. Resurspoolen planerar att utöka sin verksamhet och öppna två träffpunkter till i Lambohov.

Ytterligare information lämnas av äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S) telefon 013-20 70 52

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.