Ratio

Rethinking education: konferens om hur utbildningen kan utvecklas

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2014 09:11 CET

Utbildningssystemen i alla länder, inklusive Sverige, är satta under stark press. Kunskap och kompetens har blivit allt viktigare. Ny teknik har ökat kunskapens tillgänglighet men också dess omsättningshastighet. Många utbildningar har dock allt svårare att leva upp till de krav som ställs. Att vara utbildad, men ändå inkompetent är ett internationellt fenomen. Inte minst tycks praktisk kompetens saknas.

En viktig diskussion om behovet av att tänka om när det gäller utbildningens utformning förs därför i många länder, liksom inom OECD och EU. Flera privata initiativ har tagits, särskilt avseende internetbaserad utbildning. Denna utveckling påverkar även svensk utbildning och kompetensförsörjning.

Den 5 mars bjuder forskningsinstitutet Ratio in till en diskussion om kunskap och kompetens i en global värld, med flera internationella experter på plats och en rad namnkunniga kommentatorer:

Program

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Skills for Growth - An Introduction
Nils Karlson, President and CEO Ratio, Associate Professor

09.15 Teaching 21st Century Skills and Knowledge
Greg Butler, Worldwide Education Leaders Strategy, Founder Collaborative Impact

09.50 Educational Futures and the Challenges of MOOCs 
Dr Rebecca Ferguson, Lecturer, Institute of Educational Technology, IET, Academic Team, The Open University, London

10.25 Paus

10.45 Practical Skills and Engaging Learning Environments
Kirsti Lonka, Professor of Educational Psychology of the Faculty of Behavioural Sciences at University of Helsinki, Finland

11.20 Det svenska utbildningssystemets utmaningar och potential 
Maria Arnholm (FP), Biträdande utbildningsminister med ansvar för vuxen och yrkesutbildning, Utbildningsdepartementet

11.50 En kompetensstrategi för Sverige – summering
Nils Karlson, Ratio

12.00 Mingellunch 

Kommentatorer och panel:
Henrik Blomgren, Lektor, Industriell ekonomi, KTH
Cecilia Fahlberg, Förbundsordförande, Unionen
Uno Fors, Professor med inriktning mot IT och lärande, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet
Lotta Gröning, Kolumnist Expressen
Lars Haikola, Universitetskanslern, Chef för Universitetskanslersämbetet
Per Hidesten, VD, Industriarbetsgivarna
Jonas Milton, VD, Almega
Eva Pethrus, Skolutvecklingsansvarig, Microsoft

Moderator
Ann-Kari Edenius, Kommunikationschef, Ratio

För mer information, kontakta:
Ann-Kari Edenius, 070-992 4920
ann-kari.edenius@ratio.se

Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:

- Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt 

- Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar 

- Hur politisk förändring kommer till stånd 

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling. 
För mer information gå till www.ratio.se