NCG Group

Returpack väljer BizView för sin verksamhetsstyrning

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 09:30 CEST

Vi är glada över att kunna meddela att Returpack har valt BizView för sin verksamhetsstyrning. BizView kommer att samverka med Returpack’s affärssystem inom processerna budgetering, prognostisering, rapportering och analys.

För mer information kontakta: peter.winkler@ncg-group.com   

Om BizView och NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Stockholm och Oslo, samt systemutveckling i Skellefteå. NCG Group har drygt 500 kunder där över 1000 företag använder våra lösningar.

För mer information se www.ncg-group.com

Om Returpack

Returpack är ett privatägt företag som har som mål att öka återvinningen av metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Uppdraget kommer från ägarna (Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel), samt den svenska regeringen. Returpack tar emot mer än 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av PET och metallburk. 

Uppdrag

Returpack är ansvarig för det svenska pantsystemet av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. Det är Returpacks uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar. 

Återvinningsmål

Naturvårdsverket har satt som mål att den svenska återvinningen av metallburkar och PET-flaskor ska uppgå till 90%. I dagsläget återvinns drygt 89% av dessa material. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack.

För mer information se www.pantamera.nu